Класстан тышкаркы окуу 1-класс

Класстан тышкаркы окуу 1-класс

Просмотр содержимого документа
«Класстан тышкаркы окуу 1-класс»

Тема:

Тема: "Ким болот?"

20.02.2020.

класстан тышкары окуу  1- класс

класстан тышкары окуу 1- класс

Максаттары: Ырды муундап туура окуйт, мазмунун түшүнүп өз сөзү менен айтат. (ПК- 1.5.2.1)НК 1.2-аспект Уккан текстин мазмуну боюнча суроолорго жооп берет.(ПК-1.5.5.18) НК-1.3-аспект Сүрөткө карата өз оюн билдирет.(ПК-1.5.5.12.Үй-бүлө баалуулуктарын үйрөнүү менен сыйлоо, биргелешип аракет кылуу маанилүү экенин түшүнөт. НК-2 2- 3-аспект 2-деңгээл. Жуптарда, топтордо иштегенде ойлорун угат, баа берет,жалпылайт, тыянак чыгарат.НК-3 1,5 аспект

Максаттары:

  • Ырды муундап туура окуйт, мазмунун түшүнүп өз сөзү менен айтат. (ПК- 1.5.2.1)НК 1.2-аспект
  • Уккан текстин мазмуну боюнча суроолорго жооп берет.(ПК-1.5.5.18) НК-1.3-аспект
  • Сүрөткө карата өз оюн билдирет.(ПК-1.5.5.12.Үй-бүлө баалуулуктарын үйрөнүү менен сыйлоо, биргелешип аракет кылуу маанилүү экенин түшүнөт. НК-2 2- 3-аспект 2-деңгээл.
  • Жуптарда, топтордо иштегенде ойлорун угат, баа берет,жалпылайт, тыянак чыгарат.НК-3 1,5 аспект
Мазмуну боюнча суроолорго жооп бере алса Сүрөткө карата өз оюн билдире алса Муундап туура окуй алса натыйжа күтүлүүчү Үй-бүлө баалуулуктарын түшүнүп, жуптарда , топтордо аракеттене алса  Оюн жалпылап, тыянак чыгара алса

Мазмуну боюнча суроолорго жооп бере алса

Сүрөткө карата өз оюн билдире алса

Муундап туура окуй алса

натыйжа

күтүлүүчү

Үй-бүлө баалуулуктарын түшүнүп, жуптарда , топтордо аракеттене алса

Оюн жалпылап, тыянак чыгара алса

Ресурстар: нурбилим китеби, сүрөттөр,флипчарт ,маркер. Маалымат алуу -“Айбилим”  сайты Калыптандыруучу баалоо техникалары: “Светофор”. “ Чыгармачыл дарагы” “ Сүйлөмдү толукта” “ Калыптандыруучу сурамжылоо” “ Келгиле,окуйбуз”-долбоорунун 1-модулунан “Жүз суроо, жүз жооп”-көнүгүүсү “ Тыбышты карма”- көнүгүүсү “ Тоголоктолгон кар”- көнүгүүсү “ Керектүү сөздү тап”- көнүгүүсү

Ресурстар: нурбилим китеби, сүрөттөр,флипчарт ,маркер.

Маалымат алуу -“Айбилим”

сайты

Калыптандыруучу баалоо техникалары: “Светофор”.

“ Чыгармачыл дарагы”

“ Сүйлөмдү толукта”

“ Калыптандыруучу сурамжылоо”

“ Келгиле,окуйбуз”-долбоорунун 1-модулунан “Жүз суроо, жүз жооп”-көнүгүүсү

“ Тыбышты карма”- көнүгүүсү

“ Тоголоктолгон кар”- көнүгүүсү

“ Керектүү сөздү тап”- көнүгүүсү

Жагымдуу маанай “ Каалоолор сандыгы” Ар бир окуучу кагаздын кичине тилкесин алат да, ага өзүнүн атын жазып , аны бүктөп , сандыкка салып коёт.Окуучулардын бардыгынын аты аттары жазылган сандыка салынгандан кийин, ар бир окуучу сандыктан бүктөлгөн кагаздарды алып чыгып,аны ачып, анда жазылган өз классташынын атын окуйт.Ар бир окуучу ага карата кезек менен өзүнүн каалоосун айтып чыгат.Эгерде окуучу өз атын алып чыкса,ал аны кайра сандыкка салып, башка кагаз алат сандыктан.

Жагымдуу маанай

“ Каалоолор сандыгы”

Ар бир окуучу кагаздын кичине тилкесин алат да, ага өзүнүн атын жазып , аны бүктөп , сандыкка салып коёт.Окуучулардын бардыгынын аты аттары жазылган сандыка салынгандан кийин, ар бир окуучу сандыктан бүктөлгөн кагаздарды алып чыгып,аны ачып, анда жазылган өз классташынын атын окуйт.Ар бир окуучу ага карата кезек менен өзүнүн каалоосун айтып чыгат.Эгерде окуучу өз атын алып чыкса,ал аны кайра сандыкка салып, башка кагаз алат сандыктан.

Сабактын жүрүшү: Окуучунун иш -аракети -Саламдашат -Маанайы тууралуу айтат. “ Каалоолор сандыгын” ачып классташтарына каалоо айтат. -Күн тууралуу өз ойлорун айтышат. Суроолорго жооп беришет, үй тапшырмасын кайталашат. Доскадан ырды ар түрдүү окушат.1-топ катуу үн чыгарып окушат.2топ акырын үн чыгарып окушат. Мугалимдин иш- аракети -Саламатсыңарбы , балдар ?-Азыр кайсы сабак ?-Маанайынар кандай? “ Каалоолор сандыгы” ачып бири-бирибизге каалоо айтабыз. Баарынардын маанайыңар жакшы болсун сабактын аягына чейин! -Бүгүн кандай күн, жуманын кайсы күнү?Кечээ кайсы күн болгон,эртең жуманын кайсы күнү болот?Азаматсыңар балдар,үйгө берилген тапшырманы кайталап алалы.

Сабактын жүрүшү:

Окуучунун иш -аракети

-Саламдашат

-Маанайы тууралуу айтат.

“ Каалоолор сандыгын” ачып классташтарына каалоо айтат.

-Күн тууралуу өз ойлорун айтышат.

Суроолорго жооп беришет, үй тапшырмасын кайталашат.

Доскадан ырды ар түрдүү окушат.1-топ катуу үн чыгарып окушат.2топ акырын үн чыгарып окушат.

Мугалимдин иш- аракети

-Саламатсыңарбы , балдар ?-Азыр кайсы сабак ?-Маанайынар кандай?

“ Каалоолор сандыгы” ачып бири-бирибизге каалоо айтабыз. Баарынардын маанайыңар жакшы болсун сабактын аягына чейин!

-Бүгүн кандай күн, жуманын кайсы күнү?Кечээ кайсы күн болгон,эртең жуманын кайсы күнү болот?Азаматсыңар балдар,үйгө берилген тапшырманы кайталап алалы.

Үй тапшырмасын кайталоо, бышыктоо Балдар үйгө эмне тапшырма берилген? Тапшырманы айтышат. Китеп жөнүндөгү ырдын автору ким экен? Берилген суроолорго жооп беришет. Ырда эмне жөнүндө жазылган? Ырдын мазмунун айтып беришет. Ким жаттап келди?Ким көркөм айтып берет? Силер кандай китеп окуйсуңар? Окуган китептери, жасап келген китепчелерин презентациялашат. Китеп окуу маанилүүбү? Китеп жөнүндө эмнелерди дагы айта аласыңар? Жасап келген китепчелери жөнүндө айтып беришет.

Үй тапшырмасын кайталоо, бышыктоо

Балдар үйгө эмне тапшырма берилген?

Тапшырманы айтышат.

Китеп жөнүндөгү ырдын автору ким экен?

Берилген суроолорго жооп беришет.

Ырда эмне жөнүндө жазылган?

Ырдын мазмунун айтып беришет.

Ким жаттап келди?Ким көркөм айтып берет?

Силер кандай китеп окуйсуңар?

Окуган китептери, жасап келген китепчелерин презентациялашат.

Китеп окуу маанилүүбү? Китеп жөнүндө эмнелерди дагы айта аласыңар?

Жасап келген китепчелери жөнүндө айтып беришет.

Сабактын темасын,максатын, күтүлүүчү натыйжаларды жарыялоо Балдар бүгүнкү сабактын максаттары: Окуучулар кунт коюп угуп, ребусту чечип теманы айтышат. Ребусту чечтирүү менен сабактын темасын ачуу.Максаттары менен тааныштыруу.Бүгүнкү өтүлө турган темабыз “Ким болот?Силер да өзүнөргө максат коюп алгыла. Теманы доскадан окушат.Өз божомолдоолорун айтышат. Тексти муундап окуп, мазмунун айтып бересиңер, суроолорго жооп беришиңер керек.Сүрөткө карап өз оюңарды айтасыңар.Үй-бүлөлүк баалуулуктарды үйрөнөсүнөр.Жуптарда топтордо иштейсиңер. Максаттарын угушат. Өз алдына максат коюшат

Сабактын темасын,максатын, күтүлүүчү натыйжаларды жарыялоо

Балдар бүгүнкү сабактын максаттары:

Окуучулар кунт коюп угуп, ребусту чечип теманы айтышат.

Ребусту чечтирүү менен сабактын темасын ачуу.Максаттары менен тааныштыруу.Бүгүнкү өтүлө турган темабыз “Ким болот?Силер да өзүнөргө максат коюп алгыла.

Теманы доскадан окушат.Өз божомолдоолорун айтышат.

Тексти муундап окуп, мазмунун айтып бересиңер, суроолорго жооп беришиңер керек.Сүрөткө карап өз оюңарды айтасыңар.Үй-бүлөлүк баалуулуктарды үйрөнөсүнөр.Жуптарда топтордо иштейсиңер.

Максаттарын угушат.

Өз алдына максат коюшат

Интерактивдүү көнүгүүлөр Мугалимдин иш-аракеттери Үлгүлүү окуп берет. Чоң ата деген ким? Чоң эне деген ким? Таята деген ким? Таене деген ким? Небере деген ким? Жээни дегенди кандай түшүнөсүңөр? Таене -деген сөздө канча тыбыш, тамга, үндүү, үнсүз бар экенин жазгыла  Окуучунун иш -аракети Өз алдынча окуп чыгышат.Текстин мазмунун өз сөзү менен түшүндүрүп берет. Берилген суроолорго жооп беришет. Жээни деген сөздүн маанисин түшүндүрөт. Таене -деген сөздө канча тыбыш, тамга, үндүү, үнсүз бар экенин жазышат?

Интерактивдүү көнүгүүлөр

Мугалимдин иш-аракеттери

Үлгүлүү окуп берет.

Чоң ата деген ким?

Чоң эне деген ким?

Таята деген ким?

Таене деген ким?

Небере деген ким? Жээни дегенди кандай түшүнөсүңөр?

Таене -деген сөздө канча тыбыш, тамга, үндүү, үнсүз бар экенин жазгыла

Окуучунун иш -аракети

Өз алдынча окуп чыгышат.Текстин мазмунун өз сөзү менен түшүндүрүп берет.

Берилген суроолорго жооп беришет.

Жээни деген сөздүн маанисин түшүндүрөт.

Таене -деген сөздө канча тыбыш, тамга, үндүү, үнсүз бар экенин жазышат?

Сабактын жыйынтыгын чыгаруу, натыйжаларды баалоо Мугалимдин иш-аракеттери Окуучунун иш-аракеттери Бүгүн эмне жөнүндө өттүк? Өтүлгөн темага карата ойлорун айтышат. Ырдын автору ким экен? Ырдын авторун айтып беришет. Автор ырында эмне жөнүндө айткан? Ырдын мазмунун айтышат, өз ойлорун ,тыянагын чыгаруу менен айтып беришет. Чоң эне, чоң ата , таята , таене деген ким экен?Аларга сен ким болосуң? Алар менен кандай мамиле кыласыңар? Үй-бүлөлүк баалуулук туураалуу айтышат.

Сабактын жыйынтыгын чыгаруу, натыйжаларды баалоо

Мугалимдин иш-аракеттери

Окуучунун иш-аракеттери

Бүгүн эмне жөнүндө өттүк?

Өтүлгөн темага карата ойлорун айтышат.

Ырдын автору ким экен?

Ырдын авторун айтып беришет.

Автор ырында эмне жөнүндө айткан?

Ырдын мазмунун айтышат, өз ойлорун ,тыянагын чыгаруу менен айтып беришет.

Чоң эне, чоң ата , таята , таене деген ким экен?Аларга сен ким болосуң? Алар менен кандай мамиле кыласыңар?

Үй-бүлөлүк баалуулук туураалуу айтышат.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей