Кыргыз тилинен тест 2-класс

кыргыз тилинен тест 2-класс

Просмотр содержимого документа
«Кыргыз тилинен тест 2-класс»

2-класс кыргыз тилинен тест

Тыбыш жана тамга

  1. Жообун белгиле.

Тыбышты…., …..

а) билебиз, жазабыз

б) айтабыз, угабыз

2. Жообун белгиле

Тамганы …., …..

а) жазабыз, окуйбуз

б)окуйбуз, угабыз

в) жазабыз, көрөбүз

3. Тыбыштарды жазуу үчүн кабыл алынган белги эмне деп аталат?

а) сөз

б)тыбыш

в) тамга

4. 5 тамга, 4 тыбыштан турган сөздү белгиле

а) кыяк

б) таяке

в) устат

5. Кайсы катарда созулма үндүүлөр бар?

а) а,Бб,с , ф, Мм, о, я

б) аа,оо,уу,үү,өө

в) к, л, м,п, с, ш

6. Туура эмес жазылган сөздөрдү тапкыла

а) ктеп, дептр, көйнк

б) алма, саат, кара

в) коён, төө, аюу


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей