Окуучунун портфолиосу

Окуучунун портфолиосу

Просмотр содержимого документа
«Окуучунун портфолиосу»

Окуучунун портфолиосу

Окуучунун портфолиосу

Портфолио- бул окуучунун өздүк жетишкендиктерин баалоонун, жыйноонун, тактоонун ыкмасы  Окуучунун бардык тараптан: чыгармачылык социалдык ,байланыш ж.б өрчүшүн эсепке алат жана окууга ишмердүүлүк менен мамиле кылышы үчүн берилет. Портфолио-бул үзгүлтүксүз билим алуудагы үзгүлтуксүз баалоонун формасы,бул жерде көнүмүш баалоо ийкемдүү баалоого алмашылат . Портфолио келерки класска өтүүдө мугалим үчүн окуучу жөнүндөгү толук маалыматты камсыз кылууда да колдонулат .

Портфолио- бул окуучунун өздүк жетишкендиктерин баалоонун, жыйноонун, тактоонун ыкмасы

 • Окуучунун бардык тараптан: чыгармачылык социалдык ,байланыш ж.б өрчүшүн эсепке алат жана окууга ишмердүүлүк менен мамиле кылышы үчүн берилет.
 • Портфолио-бул үзгүлтүксүз билим алуудагы үзгүлтуксүз баалоонун формасы,бул жерде көнүмүш баалоо ийкемдүү баалоого алмашылат .
 • Портфолио келерки класска өтүүдө мугалим үчүн окуучу жөнүндөгү толук маалыматты камсыз кылууда да колдонулат .

Портфолиону колдонуу Окуучуну тандап алган багытын үзгүлтүксүз өнүктүрүүгө шыктандырат; Окуучуну тандап алган окуу багыты боюнча гана эмес, башка дагы багыттар боюнча жөндөмдүүлүгүн арттырууга шыктандырат;  Окуучуга өздүк жетишкендиктерин жана жетишүү ыктарын демилгелөөгө жардам берет; Өзүнүн ийгиликтерине жетишишин же жетишпей калгандыгына салыштырмалуу баалоонун кыймылын көрсөтө алат.

Портфолиону колдонуу

 • Окуучуну тандап алган багытын үзгүлтүксүз өнүктүрүүгө шыктандырат;
 • Окуучуну тандап алган окуу багыты боюнча гана эмес, башка дагы багыттар боюнча жөндөмдүүлүгүн арттырууга шыктандырат;
 • Окуучуга өздүк жетишкендиктерин жана жетишүү ыктарын демилгелөөгө жардам берет;
 • Өзүнүн ийгиликтерине жетишишин же жетишпей калгандыгына салыштырмалуу баалоонун кыймылын көрсөтө алат.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей