Башталгыч класстар

Башталгыч класстар

Кыймыл менен аткарылуучу физминуткалар ...
03.03.2020 09:13 93 0
Окуучунун портфолиосу ...
21.02.2020 18:42 67 3
кыргыз тилинен тест 2-класс ...
12.02.2020 19:22 57 1
Сандар жана ырлар ...
Категория: Математика
12.02.2020 18:58 45 0
Кыргыз тилинен тест 4-класс ...
12.02.2020 18:25 54 0
Алиппе майрамынын сценарийи ...
Категория: Внеурочка
11.02.2020 20:58 99 0
"5" алгың келеби ...
Категория: Математика
11.02.2020 19:36 59 0
Биринчи класста  өткөрүлүүчү оюндар  ...
Категория: Математика
11.02.2020 18:41 30 0
Окуучуну үйрөнүү ...
31.01.2020 19:22 25 0
Түшүнүп окуу формалары ...
31.01.2020 19:08 30 0