Рашэнне квадратных няроўнасцей

Категория: Математика

Дапамога настаўнікам матэматыкі з беларускай мовай выкладання прадмета

Просмотр содержимого документа
«Рашэнне квадратных няроўнасцей»

Рашэнне квадратных няроўнасцей (9 клас)

Тэма: Рашэнне квадратных няроўнасцей з дапамогай графіка квадратычнай функцыі.

Мэты:            1) замацаваць алгарытм рашэння няроўнасцей другой        ступені з дапамогай уласцівасцей квадратычнай функцыі;

дабіцца засваення вучнямі схематычнага пабудавання графікаў функцыі пры розных значэннях а і D.

2) фарміраваць уменне выдзяляць агульныя прыметы і адрозненні ў рашэнні няроўнасцей;

развіваць уменне працаваць хутка пры рабоце з тэстамі і карыстацца рацыянальнымі прыёмамі вучэбнай работы.

3) вучыць ацэньваць прыгажосць пастаноўкі матэматычнага задання і працэсу яго рашэння.

Тып урока: урок замацавання вывучанага матэрыялу.

Абсталяванне: 1) класная дошка;

                                  2) індывідуальныя картачкі вучням;

3) на стале ў настаўніка схематычныя графікі для   праверкі правільнасці рашэння;

  4) камп’ютар.

                                      План урока

1.Арганізацыйны момант.

2.Праверка дамашняга задання.

3.Актуалізацыя суб’ектыўнага вопыту вучняў.

4.Замацаванне вывучанага матэрыялу. Тэст па тэме.

5.Кантроль ведаў.

6.Абагульненне і сістэматызацыя.

7.Карэкцыя ведаў.

8.Дамашняе заданне.

9.Інфармацыя аб дамашнім заданні.

10.Рэфлексія.

Ход урока

1. Арганізацыйны момант.

Уступнае слова настаўніка. Аб’яўляецца тэма і мэты ўрока, а таксама фармулююцца задачы, выкананне якіх настаўнік будзе патрабаваць ад вучняў на працягу ўрока.

2. Праверка дамашняга задання.

Кожны вучань атрымлівае картачку з заданнем, падобным на дамашняе. Выконваецца работа, аналагічная дамашняму заданню. Вучань рашае няроўнасць да моманту, калі трэба будаваць схематычна графік адпаведнай функцыі. Графікі адпаведна свайму рашэнню кожны выбірае на стале ў настаўніка і запісвае рашэнне няроўнасці. Тыя вучні, што не знайшлі свайго графіка на стале, зрабілі памылкі ў рашэнні. Яны запісваюць рашэнне на дошцы і вучні калектыўна выпрашляюць памылкі. За заданне выстаўляюцца адзнакі ў зводную ведамасць уліку ведаў.

3. Актуалізацыя суб’ектыўнага вопыту вучняў.

1. Што называецца квадратнай няроўнасцю?

2. Колькі рашэнняў можа мець квадратная няроўнасць з адмоўным дыскрымінантам?

3 У якім выпадку рашэннем квадратнай няроўнасці ах2+ bх+с

4. У якім выпадку квадратная няроўнасць ах2+ bх+с0 з дыскрымінантам, роўным 0, не мае рашэнняў?

5. У якім выпадку квадратная няроўнасць ах2+ bх+с≤0з дыскрымінантам, роўным 0, мае адзінае рашэнне?

6. Ці можа рашэннем квадратнай няроўнасці ах2+ bх+с

4. Замацаванне вывучанага матэрыялу.

Тэст

1) Указаць квадратны трохчлен, карані якога з’яўляюцца нулямі квадратычнай функцыі у=3х2+6х-9

            А) -3х2+6х+9;                        Б) 6х+3х2-9;               В) -9-3х2+6х

2) З дадзеных лікаў выбраць тыя, якія з’яўляюцца рашэннямі няроўнасці х2+х-120

            А) 5;               Б) √2;  В) -6

3) Рашэнню квадратнай няроўнасці з адмоўным дыскрымінантам адпавядае графік:

 

   

4) Укажыце дыскрымінант квадратнай няроўнасці х2+3х-5≥0

            А) -11;              Б) 29;              В) 0

5) Укажыце няроўнасць, якая не мае рашэння:

            А)-9х22≥0;          В) x2+25

6) Укажыце відарыс графіка квадратычнай функцыі пры ўмове, што а

                                                                                  

 7) На рысунку схематычна паказан графік функцыі у=х2+5х+4.

Укажыце тыя значэнні х, пры якіх у

                                                                                       

                                                                                          

8) Рашыць няроўнасць 2х2-50≥0                                

  А) х  [-5;5]                        Б) х   

  В) х

9) Рашыць няроўнасць х2-8х+12

А) х                    Б) х

В) х )

10) Знайдзіце натуральны абсяг вызначэння выразу

  

5. Кантроль ведаў.

Вучні запаўняюць табліцу кантролю ведаў, з дапамогай якой хутка правяраецца тэст. Выстаўляюцца адзнакі за тэст і кожны вучань падлічвае агульную колькасць атрыманых за ўрок балаў. Настаўнік выстаўляе адпаведныя адзнакі за ўрок.

6. Абагульненне і сістэматызацыя.

 Вядзецца гутарка аб зробленых памылках, разглядаюцца шляхі іх выпраўлення, замацоўваюцца ўменні правільна выкарыстоўваць прамежкі знакапастаянства квадратычнай функцыі пры рашэнні квадратнай няроўнасці.

7. Карэкцыя ведаў.

8. Дамашняе заданне.

9.Інфармацыя аб дамашнім заданні.

10. Рэфлексія.


Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас