Рацыянальныя няроўнасці

Категория: Математика

Матэрыялы даздзенага ўрока прыгодны для настаўнікаў матэматыкі з беларускай мовай выкладання.

Просмотр содержимого документа
«Рацыянальныя няроўнасці»

Урок матэматыкі ў 9 класе


Тэма ўрока: Рацыянальныя няроўнасці

Мэты урока: Замацаванне і паглыбленне ведаў і навыкаў вучняў у працэсе рашэння рацыянальных няроўнасцей рознага ўзроўню цяжкасці.


Задачы ўрока:


Абучаючыя:

-паўтарэнне і замацаванне метаду інтэрвалаў;

-фарміраванне трывалых навыкаў выкарыстання метаду інтэрвалаў для рашэння

рацыянальных няроўнасцей.


Развіваючыя:

-стварэнне ўмоў для актывізацыі мыслення;

-спрыянне развіццю культуры мовы і матэматычных запісаў;

-садзейнічанне развіццю ўменняў весці самакантроль вучэбнай дзейнасці.


Выхаваўчыя:

-стварэнне ўмоў для выхавання камунікатыўных навыкаў зносін у калектыве

-спрыянне нацэленасці вучняў на поспех у вучэбнай дзейнасці.
Тып урока: урок замацавання і удасканалення ведаў і уменняў.


Структура ўрока:

 1. Арганізацыйны момант - 2мін.

 2. Матывацыйная гутарка - 3 мін.

 3. Праверка дамашняга задання – 5 мін.

 4. Актуалізаця ведаў – 5 мін.

 5. Індывідуальная або калектыўная работа з заданнямі -25 мін.

 6. Падвядзенне вынікаў, дамашняе заданне -5 мін.

Абсталяванне:

-індывідуальныя карткі.


Прагназуемы рэзультат:

-замацаванне ўменняў і навыкаў рашэння рацыянальных няроўнасцей:

-фарміраванне ўмення планаваць сваю работу на ўроку;

-дасягненне кожным вучнем таго ўзроўню ўменняў інавыкаў, які яму неабходны:

1-ы ўзровнь – рашаць прасцейшыя рацыянальныя няроўнасці па зададзенаму алгарытму;

2-і ўзровень – рашаць рацыянальныя няроўнасці, самастойна выбіраючы метад рашэння;

3-і ўзровень – прымяняць атрыманыя веды ў нестандартнай сітуацыі.
Ход урока


1. Арганізацыйны момант.Падрыхтаваць сшыткі, падручнікі, справачнікі, чарцёжныя прыналежнасці, карткі.

2. Матывацыйная гутарка.

На двух папярэдніх уроках мы з вамі рашалі рацыянальнай няроўнасці.


? Давайце паўторым азначэнне рацыянальнай няроўнасці.

? Якім спосабам мы рашалі рацыянальныя няроўнасці?

? Алгарытм рашэння рац. няроўнасці


Сёння мы праверым чаму вы навучіліся за папярэднія ўрокі.


3. Праверка дамашняга задання.

4. Вусны лік

 1. Выправі памылку

1.

6+2x8

2x8+6

2x14

x72

2-3x

-3x

-3x

x 1. Назаві лікавыя прамежкі:3.

-10 -5-3 34 158

Як будзем з вамі рашаць такую задачу:

Знайсці найменшае цэлае рашэнне няроўнасці ? разабраць пачатак, а вучніняхай закончаць самі.

Адказ:

5. Рашэнне няроўнасці ( у парах).


Адказ: [-1; 0] U [2;3) U (3; ∞)


6. Самастойная работа


Адказ:


 1. Адказ:
Заданні з ЦТ на картках.ЦТ 2011. Знайсці колькасць цэлых рашэнняў няроўнасці


на прамежку [-6:6].


ЦТ 2012. Знайсці колькасць усіх цэлых рашэнняў няроўнасціАдказы: 1) 3: 2) 6.


 1. Падвядзенне вынікаў. Рэфлексія
8. Дамашняе заданне: Рашыць заданні з ЦТ, №2.127 (1;3), 2.128(1)


Самастойная работа

Рашыць няроўнасці:
 1. ЦТ 2011. Знайсці колькасць цэлых рашэнняў няроўнасці


на прамежку [-6:6].


 1. ЦТ 2012. Знайсці колькасць усіх цэлых рашэнняў няроўнасці
Самастойная работа

Рашыць няроўнасці:
 1. ЦТ 2011. Знайсці колькасць цэлых рашэнняў няроўнасці


на прамежку [-6:6].


 1. ЦТ 2012. Знайсці колькасць усіх цэлых рашэнняў няроўнасці

Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей