Трохвугольнікі. Выніковае паўтарэнне

Категория: Математика

Распрацоўка факультатыўнага занятка на пачатак навучальнага года 

Просмотр содержимого документа
«Трохвугольнікі. Выніковае паўтарэнне»

Факультатыўны занятак у 10 класе “Паўтараем матэматыку”

Тэма: «Трохвугольнікі. Паўтарэнне».

Настаўнік Захарка Я.І.

Мэты занятку:

 • сістэматызаваць тэарэтычныя веды па тэмах «Трохвугольнікі», «Роўнасць трохвугольнікаў», «Падобнасць трохвугольнікаў», «прамавугольны трохвугольнік»;

 • удасканальваць навыкі рашэння задач.

 • Развіваць лагічнае мысленне вучняўХод занятку.

 1. Арганізацыйны момант:

Паведамленне тэмы і фармуліроўка мэты занятку

 1. Паўтарэнне тэарэтычнага матэрыялу.

 • Дайце азначэнне трохвугольніка

 • Якія трохвугольнікі называюцца роўнымі?

 • Сфармуліруйце прыметы роўнасці трохвугольнікаў.

 • Назавіце віды трохвугольнікаў у залежнасці ад велічынь іх вуглоў, ад даўжыні іх сторон.

 • Дайце азначэнне раўнабедранага трохвугольніка, пералічыце іх ўласцівасці.

 • Дайце азначэнне раўнастаронняга трохвугольніка, пералічыце іх ўласцівасці.

 • Дайце азначэнне падобных трохвугольнікаў.

 • Сфармуліраваць прыметы падобнасці трохвугольнікаў.

 • Даць азначэнне прамавугольнага трохвугольніка.

 • Сфармуліраваць сцвярджэннеаб прапарцыянальных адрэзках у прамавугольным трохвугольніку.

 • Даць азначэнне медыяне, вышыні і бісектрысе трохвугольніка.

 • Што называецца сінусам, косінусам, тангенсам і катангенсам вострага вугла прамавугольнага трохвугольніка?

 • Якія трохвугольнікі называюцца ўпісаным і апіснаным?

 • Як занайсці радыусы апісанай і ўпісанай акружнасці ў адвольны трохвугольнік.

 • Формулы для знаходжання плошчаў трохвугольніка.

 1. Вусная работа:

а)Рашэнне па гатовым чарцяжам.

б) Разгледзець малюнак. Назваць падобныя трохвугольнікі на малюнку. Знайсці прапарцыянальныя адрэзкі

к

С

алі вугал ACB=900 і

С

А

В

D

D - вышыня ∆ ACD

 1. Індывідуальная работа па картачкам:Ι варыянт

Знайсці: а)CH, AC, BC. б)SACH: SCBH, калі 0,СН – вышыня ∆ АВС.

C16

25

A

H

BΙΙ варыянт

Знайсці: а) BH, AB, BC. б) SABH : SBCH, калі АВС=900, ВН – вышыня ∆АВС.

B36

25

A

H

C 1. Работа з ЭСН “Сеткавы настаўнік” тэма “Трохвугольнікі” на 10 хвілін.

 2. Выкананне тэста Т-34 з падручніка «Паўтараем матэматыку»

 3. Аналіз выканання тэста .

 4. Рэфлексія. Што вы сёння вынеслі з нашага занятку? (прагаварвае кожны вучань)Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас