Место работы

√11 М.Темирбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби

Моё образование

Жалал-Абад мамлекеттик университети филология бөлүмү 

Рейтинг

Баллов: рейтинг773.3 Место: место29836 (Подробнее)