Жер шаарынын калкы өтө ылдам темп менен көбөйүп,ошону менен бирге сууга болгон талап да жогорулоодо.Сууга болгон тартыштык бардык жерде,айрыкча суу менен камсыз кылууга каражаты,квалификациялуу жумушчу күчү жетишпеген жарды,жаныдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өтө катуу сезилүүдө.Азыр сууга болгон талапты канаатандыруунун жолдорун табуу үчүнкенири изилдөөлөр жүргузүлүп жатат.Мунун бир жолу болуп нымдуу абанын мүмкүнчүлүгүн пайдалануу эсептелет.Башка өлкөлөрдөй эле К ...
11.01.2020 21:33 145