Кроссворд - дуйнодогу эн популярдуу баш катырма.Бул англис созунон "cross" - "кесилиш", "word" - "соз" дегенди билдирет.Кроссворд откон кылымдын экинчи жарымында тузулгон. Эн алгачкы кроссворддун узуну да, туурасы да 9 клеткадан турган.Аны 1875-жылы АКШдагы "Святой Николас" деген журнал басып чыккан. ...
05.01.2020 18:32 52