СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Интеллект-акыл жөндөмдүүлүгү, биздеги информациянын көлөмү, аны кайра иштөөнүн аныктыгы жана ылдамдыг, сөз, окуганды түшүнүү, көйгөйдү чечүү жөндөмү болот. Аны IQ менен баалап, өлчөшөт. Европада 23 мамлекет тест жүргүзүүдө Германиянын тургундары орточо 107 балл менен биринчи орунду алган. Таланттуу адамдар 145 баллдан жогору алат. 3 жаштагы АКШлык Алексис Мартин 162 балл алып Эйнштейнден озуп кеткен. Дүйнөнүн эң акылдуу адамы Санкт-Петербургтук Перельман деп таанылган, ал математикадан 7 масе ...
05.01.2020 17:44 196