Алыкул Осмонов жаш чагынан көп окуп, көп жазып,акындык өнөрдүн сырларын олутту түрдө өздоштүрө баштаган.Ыр токуу ышкысына жан дили менен берилгендиги да аны көп иштөөгө шыкактаган.Ал поезияны жөнөкөй гана кесиби эмес өз өмүрүнүн шеригин деп,өз жашоосунун маани-маңызы деп,коомго кызмат кылуунун майданы деп билген.Ошон үчун ал өзунө-өзү нааразыланып,дайыма чыгармачылык жактан өсүп отурууга умтулган. ...
28.01.2020 19:49 11
Алыкул Осмонов жаш чагынан көп окуп, көп жазып,акындык өнөрдүн сырларын олутту түрдө өздоштүрө баштаган.Ыр токуу ышкысына жан дили менен берилгендиги да аны көп иштөөгө шыкактаган.Ал поезияны жөнөкөй гана кесиби эмес өз өмүрүнүн шеригин деп,өз жашоосунун маани-маңызы деп,коомго кызмат кылуунун майданы деп билген.Ошон үчун ал өзунө-өзү нааразыланып,дайыма чыгармачылык жактан өсүп отурууга умтулган. ...
28.01.2020 19:49 13