СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Торт бурчтуктар коп бурчтуктар айрым учуру болуп эсептелет ...
Категория: Геометрия
16.10.2020 20:44 68 0
Мейкиндикте ар кандай тело коломгоээ болот ...
Категория: Геометрия
16.10.2020 20:41 73 0
Тендеме- бул тамгалуу барабардык ...
Категория: Математика
16.10.2020 20:37 55 0
Алгебрадан видео сабактар жасалып турганы жаешы ...
Категория: Алгебра
16.10.2020 20:33 61 0
Параллель тегиздиктерде жаткан эки граны барабар коп бурчтуктар ал Эми калган грандары параллограммдар болгон коп грандык призма деп аталат. ...
Категория: Математика
16.10.2020 20:28 49 0
Дети чектуу сандагы коп бурчтуктардан турган тело коп грандык деп аталат ...
Категория: Геометрия
16.10.2020 20:25 82 0
Аянт-бул дагы узундук бирдигинен турган квадрат аркылуу туюнтулуучу жалпак фигуранын сени болуп эсептелет ...
Категория: Математика
16.10.2020 20:12 62 0
Геометриянын алгачкы тарыхы жонундо кыскача маалымат Ар кандай илимдин онугушу тарыхы дайыма фактылардан башталат,ал конкреттуу фактылардан топтолушуна жараша илимдин озундун закондору жанатеориялары иштелип чыгат да,кыйла узак убакыттан кийин калыптанган бир системага тушурулот. ...
Категория: Геометрия
16.10.2020 20:03 90 0
Тест-бул окуучулардын шык жондомун онуктуруучу бирден бир курал ...
Категория: Математика
03.04.2020 13:47 85 0
Геометрия-бул окуучулар кызыгып окуган сабак ...
Категория: Геометрия
03.04.2020 09:20 127 1