СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

5-класс тарых

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
мектеп аралык олимпиада

Список вопросов теста

Вопрос 1

Тарых илими эмнени окутуп, үйрөтөт? 

Варианты ответов
 • адамзат коомунун өткөн жолун
 • Ата-бабаларыбызды
 • мурунку заманды окуу
Вопрос 2

Кыргызстандын Мамлекеттик туусу качан кабыл алынган?

Варианты ответов
 • 1992-жылы 18-декабрда
 • 1994-жылы 14-январда
 • 1992-жылы 3-мартта
Вопрос 3

Тарыхый булактар канчага жана кандай болуп бөлүнөт?

Варианты ответов
 • 3 кө. буюм булактары, жазуу булактары жана эмгек куралдар
 • 2 ге. эмгек куралдар жана жазуулар
 • 3 кө. жазуу булактары, буюм булактары жана оозеки булактар
Вопрос 4

Археология деген эмне?

Варианты ответов
 • ар түрдүү улуттардын азыркы мезгилге сакталып калган байыркы тиричилик буюмдары
 • адамзаттын өткөндөгү тарыхын зат түрүндөгү сакталыып калган буюмдар боюнча изилдөөчү илим
 • тарыхтагы убакыт ченин изилдейт
Вопрос 5

Бурана мунарасы Кыргызстандын кайсы өрөөнүндө жайгашкан?

Варианты ответов
 • Талас өрөөнүндө
 • Чүй өрөөнүндө
 • Нарын өрөөнүндө
Вопрос 6

Б.з.ч. IV миң жылдыктын 2-жарымында дүйнөдө биринчи жолу кайсы жазуу пайда болгон?

Варианты ответов
 • Орхон-Енисей жазуусу
 • араб жазуусу
 • шумер жазуусу
Вопрос 7

Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы - кыргыз сомун качан киргизген?

Варианты ответов
 • 1995-жылы 15-майда
 • 1991-жылы 18-майда
 • 1993-жылы 10-майда
Вопрос 8

Жети атаны билүү - тегиңди билүү. Жети атанын туура айтылышын белгиле...

Варианты ответов
 • 1. Өз атасы 2. Чоң атасы 3. Бабасы 4. Бубасы 5. Кубаары 6. Жэтэси 7. Жотосу
 • 1. Өз атасы 2. Чоң атасы 3. Бабасы 4. Бубасы 5. Кубаары 6. Жотосу 7. Жэтэси
 • 1. Өз атасы 2. Бабасы 3. Чоң атасы 4. Бубасы 5. Кубаары 6. Жотосу 7. Жэтэси
Вопрос 9

Ономастика илими эмнени изилдейт?

Варианты ответов
 • жер-суу аттарын
 • мамлекет аттарын
 • адам аттарын
Вопрос 10

Ысык-Көлдүн жээгинде Сан - Таш деген жер бар. Ал жер эмне үчүн Сан-Таш деп аталып калган?

Варианты ответов
 • таштак жер болгондуктан коюлган
 • эл арасында айтылган уламыштан улам коюлган
 • айылдын четинде үйүлгөн эки таш дөбөчөнүн атынан коюлган
Сохранить у себя:

Посмотрите вебинар для учителей к началу учебного года

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!