СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

9-класс. Кыргызстандын  тарыхы IV чейрекке  карата  тест  _________________________________________ 1. Кел ...
Категория: История
07.05.2020 22:26 696 1
Мигранттарга, качкындарга жардам көрсөтүүчү эл аралык уюмдар Осмонова Бегимжан Апышовна Качкын деген... Кыргыз Республикасынын жараны болбогон жана Кыргыз Республикасына өзүн качкын деп таануу жөнүндө расмий өтүнүч билдирген жана расалык, диний, улуттук белгиси, саясий ынанымдары, белгилүү бир со ...
Категория: История
07.05.2020 22:18 529 2
Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы. 6-класс. 4-чейрекке карата жазган тести. ______________________________________________   Таблицаны толтургула ...
Категория: История
03.05.2020 20:49 471 1
v Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы. 5-класс. 4-чейрекке карата жазган тести. __________________________________________________ 1. Төмөндөгү кайсы шаар калдыктары   ...
Категория: История
03.05.2020 19:33 410 0
Кыргызстандын тарыхы. 8-класс. 4-чейрекке карата жазган тести. __________________________________________________ 1. Дал келтиргиле. 1. 1876-ж                       ...
Категория: История
03.05.2020 16:17 611 1
Кыргызстандын тарыхы. 10-класс 4-чейрекке карата тест. ______________________________________________ 1. Архитектуралык эстеликтерди курулган мезгилине дал келтиргиле. 1)Таш-Рабат ...
Категория: История
28.04.2020 14:46 600 1
Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-класс Тарых мугалими: Осмонова Бегимжан Апышовна Тема: Байыркы Рим цивилизациясы Байыркы Римдин картасы Жаратылышы  Балкан жарым аралынын батыш жагында Апеннин жарым аралы жайгашкан.Жарым аралды Апеннин тоо кыркасы бойлоп өтөт. Тоо кыркасы жапызыраак кели ...
Категория: История
23.04.2020 19:55 758 0
2019-жыл Т.Усубалиевдин 100 жылдыгы.  ...
Категория: История
23.04.2020 14:45 722 2
Байыркы түрк элдеринин тарыхы ...
Категория: История
23.04.2020 14:41 2757 2
6-класс Тарых мугалими: Осмонова Бегимжан Апышовна Тема: Кыргызстандын аймагындагы таш жана коло доору  Байыркы адамдар таш менен куралдангандыктан бул доор таш доору деп аталган Таш доору- адам коомунун өнүгүшүндөгү узакка  созулган тарыхый-маданий мезгил. Бул доор мындан 2,5 ...
Категория: История
23.04.2020 14:14 5271 44

Посмотрите вебинар для учителей к началу учебного года

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!