СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Кыргыз тили жана адабияты

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Тестке кирип тез иштениз

Список вопросов теста

Вопрос 1

Чынгыз Айтматовдун торолгон жылы

Варианты ответов
 • 1928
 • 1938
 • 1927
 • 1948
Вопрос 2

Алыкул Осмонов канча жаш жашап откон?

Варианты ответов
 • 45
 • 35
 • 30
 • 36
Вопрос 3

Шашып барсак да, автобуска жетишпей калдык. Бул суйломдун карама-каршысы суйломун табыныз.

Варианты ответов
 • Шашып барсак да,
 • Автобуска жетишпей калдык
 • Барсак да, жетишпей калдык
 • Шашып да, жетишпей калдык.
Вопрос 4

Жакшы иштин ...-ардак, ыпылас иштин ...-кордук (макал).Коп чекитин ордун толуктаныз

Варианты ответов
 • Бутулгону
 • Берилиши
 • Натыйжасы
 • Бутулгону, кутулушу
Вопрос 5

Кыргыз акындарынын ичинен "акыр заман" темасын жазган акындарды туура ата.

Варианты ответов
 • Женижок, Барпы
 • Арстанбек, Калыгул Бай уулу
 • Асан Кайгы, Токтогул
 • Тоголок Молдо, Токтогул
Вопрос 6

Ж.Боконбаевдин "Чептен эрди кучу бек" деген чыгармасынын негизги идеясы кайсы? 

Варианты ответов
 • Элди душмандан кучтуу чеп гана коргой алат;
 • Оз эли учун омурун кыюуга даяр баатырлар турганда чептин эмне кереги бар;
 • Кыргыз мамлекеттинин чек арасын бекемдоо;
 • Элди, жерди коргоо, потриотизмге уйндоо
Вопрос 7

Айтматовдун кайсы чыгармасында жер менен эненин диалогу берилген?

Варианты ответов
 • "Кыямат"
 • "Ак кеме"
 • "Саманчынын жолу"
 • "Жамила"
Вопрос 8

Айтматовдун "Жамийла" повести кандай ат  менен "Ала-Тоо" журналына жарыяланган?

Варианты ответов
 • "Обон"
 • "Суйуу оту"
 • "Махабат баян"
 • "Суйуу дастаны"
Вопрос 9

Айтматовдун "Биринчи мугалим" повестиндеги мугалим?

Варианты ответов
 • Данияр
 • Досумбет
 • Дуйшон
 • Сейит
Вопрос 10

"Биринчи мугалим" повестиндеги академик аял.

Варианты ответов
 • Алтынай
 • Айганшы
 • Айтолкун
 • Алтын
Сохранить у себя:

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!