Кызыктуу тест химия

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Атмосферанын булганышы

Список вопросов теста

Вопрос 1

Кандай шаарлардын абасы коп булганат?

Варианты ответов
 • көлмөлөрү көп шаарлар
 • заводдору көп шаарлар
 • тоолуу шаарлар
 • климаты ысык шаарлар
Вопрос 2

Атмосферадагы абаны буулгоочу булактар:

Варианты ответов
 • жан-жаныбарлар,курт-кумурскалар
 • өнөр жайлар,транспорттор
 • адамдардын деми
 • кар жана жамгыр
Вопрос 3

Бир автомобиль канча кг кычкылтекти күйгүзөт?

Варианты ответов
 • 10кг
 • 1кг
 • 4кг
 • 20кг
Сохранить у себя: