Тесты Химия

Gdshshdhdbsbeb
Автор: | Категория: Химия
20.01.2020 09:18 0
Вовоововаоов
Автор: | Категория: Химия
20.01.2020 08:48 0
Үй тапшырмасын текшерүү
20.01.2020 08:23 1
11-класстар учун он суроодон турган тест тузулдуАнын ичинде маселелери да бар.жооптору торт варианттан турат.
Автор: Toltoeva Akbermet Toltoevna | Категория: Химия
20.01.2020 07:52 2
9-класстын билимин текшерүү.
19.01.2020 19:34 1
ыкпрукркрптвтватвтвпт
19.01.2020 17:11 0
Логикалык суроо
19.01.2020 10:16 1
химиялык тушунугун текшеруу
18.01.2020 11:35 2
8-класстын химиялык түшүнүк боюнча балдардын билимин текшерүү.
18.01.2020 11:24 0
как написать формулу воды
17.01.2020 12:51 2