Тесты Естествознание

кожа глаз нос
Автор: | Категория: Естествознание
16.10.2020 05:02 7
14-16 правильных ответов - "5" 8-13 правильных ответов - "4" 4-7 правильных ответов - "3" 0-3 правильных ответов - "2"
13.10.2020 15:28 9
Таанып билуу жолдору
13.10.2020 07:36 4
Суммативная работа №1
13.10.2020 06:44 8
Суммативная работа №1
13.10.2020 06:42 4
Суммативная работа № 1
12.10.2020 20:29 7
Адамдын сезуу органдары.Жыт билуу,даам билуу,коруу органы.Тери.
12.10.2020 07:38 10
кайтарым- байланыш
Автор: | Категория: Естествознание
07.10.2020 09:26 6
Жаратылыштын кандай турлорун билесинер?
28.09.2020 16:01 11
Табият таануу сабагынын "Кантип көрөбүз. Көз" деген темасы боюнча тесттик тапшырма. Туура белгилегенге аракеттенгиле.
28.09.2020 13:31 53