СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Тесты Право

Өтүлгөн темаларды кайталоо
24.05.2022 15:50 8
Кыргыз Республикасынын Изин суутпай издөө ишмердиги боюнча тесттик сурооолорго көңүл коюп жакшылап жооп бергиле.
22.04.2022 05:28 33
ОшМУнун, колледждин адистиктерин даярдоо системасын жакшыртуу максатында, ушул анкетаны толтурууну суранабыз. Сиз берген маалыматтар конфиденциалдуу болуп, ички анализди жүргүзүү үчүн колдонулат.
19.04.2022 12:04 30
Урматтуу студенттер! Бул сурамжылоо, Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) Финансы-юридикалык коллежинде (ФЮК) студенттерди компетенттүүлүк мамиледе даярдоонун сапатын жогорулатуу, окутуучулар менен студенттердин ортосундагы мамилени чыңдоо, студенттердин окутуу процессинин жүрүшүнө карата “канаатта
19.04.2022 11:20 26
саламатсыңарбы урматтуу студенттер, тестти жакшылап белгилегиле.
18.04.2022 09:14 32
пикир калтырыңыздар урматуу кесиптештер
15.04.2022 13:25 43
Книга никаха и талака
31.03.2022 09:17 10
Данный тест позволит проверить знания по заявленной теме
16.02.2022 10:57 40