Тесты Информатика

фотошоп тест
25.01.2020 09:26 1
компьютердин түзүлүшү
25.01.2020 09:26 2
Отулгон материалдарды кайталоо
24.01.2020 11:38 2
Компьютерди уйронуу
24.01.2020 07:52 2
окуучулардын билимин текшеруу
23.01.2020 18:05 5
Чейрекке карата тесттик тапшырмалар
23.01.2020 08:33 8