Тесты Информатика

6-класстар үчүн чейректик тест
25.10.2020 20:41 0
Кыргызча тест
25.10.2020 20:32 0
7 «а» класса сш. №5 им. К.Жакыпова
25.10.2020 20:08 2
Информатика 11Б
Автор: | Категория: Информатика
25.10.2020 18:54 1
1-чейрек 2020-жыл
25.10.2020 17:00 6
1-чейрек (Орускулов боюнча)
25.10.2020 15:10 5
Маалыматтар базасы
25.10.2020 13:29 3