Тесты Классному руководителю

Окуучунун билимин текшерүү
13.01.2020 18:56 4
Кызыктуу 5 тест 5 мүнөт
12.01.2020 17:50 9
Мугалимдердин,окуучулардын,ата-энелердин логикасын текшеруу учун тест
12.01.2020 06:09 28
10 класс учун тесттик суроолор
08.01.2020 16:30 4
Окуучулардын алган билимине мониторинг жургузуу жана баалоо
07.01.2020 18:29 4
Проверка знаний учащихся - классификации профессий по Е.А. Климова.
07.01.2020 14:43 4
Касиблар хилма -хил
06.01.2020 17:40 6