Тесты Всемирная история

Ар тараптуу ойлонууга туура келет.
23.04.2021 01:13 15
Тест поможет закрепить знания учащихся по теме "Колонизация Северной Америки"
02.04.2021 21:52 33
Тест направлен на выявление знаний и умений
16.03.2021 12:05 30
Тест по предмету "Всемирная история" для 6 класса по теме "Образование Древнерусского государства"
07.02.2021 08:55 29
Кыргыз-Кытай факультетинин ККИс9-1-20 тайпасынын студенттери учун жалпы жыйынтыктоочу тест. Тест 20 суроодон турат, ар бир туура жоопко 5 баллдан берилет.
18.01.2021 19:25 32
Дүйнөлүк тарыхтын негизги суроолору боюнча тарыхы боюнча тест
Автор: | Категория: Всемирная история
15.01.2021 14:41 40
Дуйнолук инсандардын тарыхы
Автор: | Категория: Всемирная история
12.01.2021 14:19 51
Хадис А. Асранкулов
02.01.2021 03:31 36