Тесты Всем учителям

Келгиле, фразеологизмдердин маанисин чечмелеп көрөлү.
27.01.2020 20:23 0
Кыргыз макалдарын жатка билесизби, төмөндө өзүңүздү сынап көрүнүз.
27.01.2020 19:41 8
Жалил Садыков "Манастын уулу Семетей" драмасы. Тест. 7 - класс.
27.01.2020 19:02 7
"КАКШААЛДАН КАТ"поэмасы боюнча тест
27.01.2020 18:56 7
Кызыктуу 5 тест 5 мүнөттөн
27.01.2020 18:38 5
окуучулардын билимин текшерүу
27.01.2020 17:22 0
Лексикология
27.01.2020 16:48 3
Лексикология бөлүмү
27.01.2020 11:10 0
кызыктуу- 5 суроо жана аны аткаруу 5 мисал
27.01.2020 07:53 0