Тесты Геометрия

Окуучулардын билим сапатын көтөрүү
18.01.2020 16:55 3
Окуучулардын билим сапатын текшеруу
17.01.2020 06:49 7
Многогранники: цилиндр, конус, сфера и шар
15.01.2020 10:15 2
Теоретический материал по геометрии
13.01.2020 20:16 2
Теоретический материал по геометрии 9 класса
13.01.2020 19:11 3
Болумду толук кайталоо, бышыктоо сабагы
13.01.2020 19:00 4
Теманы кайталоо максатында
13.01.2020 18:42 2
Билимин бышыктоо максатында
13.01.2020 18:21 2
Окуучулардын билимин текшеруу
13.01.2020 18:08 6