Тесты Литература

Данный тест предназначен для проверки осознанного чтения обучающихся 5 класса по программе В.Я. Коровиной.
25.07.2021 18:17 5
Тест позволяет проверить знания учащихся биографии К.Симонова, умение определять тему, жанр, изобразительные средства
11.07.2021 09:24 10
Тест состоит из 20 заданий
07.07.2021 12:50 20
Тест по литературе из 10 вопросов с вариантами ответов. Тест позволит проверить, насколько хорошо учащиеся знакомы с текстом произведения.
02.07.2021 20:15 31
Тест, составленный из 10 вопросов, позволит за короткое время проверить, насколько внимательно учащиеся прочитали произведение.
02.07.2021 10:47 35
Тест позволяет проверить, насколько хорошо учащиеся знакомы с содержанием произведений А.П.Чехова "Попрыгунья", "Человек в футляре", "Вишневый сад" (программа 10 класса), "Хамелеон" (повторение изученного ранее).
30.06.2021 07:13 26
Тест по пред
Автор: | Категория: Литература
11.06.2021 11:58 312
Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք գրականությունից IX դասարանի աշակերտ———————————————————————————— 1․Որտեղ է ծնվել Նարեկացին և որ դարում 2․Ինչ է առձայնույթը և բաղաձայնույթը 3․Որ նշանավոր տոհմից էր սերում Շնորհալին ա/Ամատունիների գ/Մամիկոնյանների բ/Պահլավունիների դ/Ռշտունիների 4․Մանուկների համ
07.06.2021 17:51 24
Данный тест содержит вопросы по литературе 19 в., наиболее часто предлагаемые на экзаменах в учебных заведениях. Все задания составлены с учетом действующих программ по литературе.
05.06.2021 22:12 85
Тест предназначен для контроля знаний студентов по теме "Поэзия Серебряного века"
04.06.2021 08:46 21