СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Өтүлгөн темаларды кайталоо

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Кептин түрлөрү боюнча кайталоо

Список вопросов теста

Вопрос 1

Кептин түрүн аныктаңыз. Бат кеч кирип кетти. Шашканынан Акыл бирде жүгүрүп, бирде шаша басып баратат. Алыстагы агарган боз үйгө көрүнбөй калганча жетиш керек.

Варианты ответов
 • баяндоо
 • сүрөттөө
 • ой жүгүртүү
Вопрос 2

Сүйлөшүү стилинин негизги милдетин белгилеңиз.

Варианты ответов
 • доклад жазуу
 • тезис түзүү
 • пикир алышуу
 • маалымат жазуу
Вопрос 3

Көбүнчө терминдер мүнөздүү стилди белгилеңиз.

Варианты ответов
 • оозеки стиль
 • илимий стиль
 • көркөм стиль
 • иш кагаз стили
Вопрос 4

Көбүнчө диалог мүнөздүү стилди белгилеңиз.

Варианты ответов
 • публицистикалык стиль
 • илимий стиль
 • көркөм стиль
 • расмий-иштиктүү стиль
Вопрос 5

Текстте ой жүгүртүү мүнөздүү болгон стилди белгилеңиз. 

Варианты ответов
 • көркөм, ой жүгүртүү, баяндоо
 • илимий, публицистикалык, жазуу
 • иш-кагаз, баяндоо, сүрөттөө
 • көркөм, илимий, публицистикалык
Вопрос 6

. Илимий стиль колдонулуучу документтерди белгилеңиз. 

Варианты ответов
 • келишим, жомок
 • конспект, реферат
 • программа, план
 • баяндама, мыйзам
Вопрос 7

. Сүйлөмдүн стилин белгилеңиз. Урматтуу шаар тургундары! 1-апрелде №10 үйдүн оӊдоп-түзөө иштерине байланыштуу ысык суу саат 12-00ден-14-00 чейин токтотулат. 

Варианты ответов
 • публицистикалык стиль
 • илимий стиль
 • расмий эмес иш кагаздар стили
 • сүйлөшүү стили
Вопрос 8

 Сүйлөмдүн стилин белгилеңиз. - Кызым, баштаган ишиңди таштаба! Максатыңа жеткин! 

Варианты ответов
 • илимий стиль
 • публицистикалык стиль
 • расмий-иштиктүү стиль
 • сүйлөшүү стили
Вопрос 9

. Илимий стилге ылайык практикалык иштерди белгилеңиз.

Варианты ответов
 • ырлар, аңгемелер
 • конспект, реферат
 • программа, буйрук
 • контролдук иштер
Вопрос 10

. Кайсы иш кагазы экенин белгилеңиз. 2020-жылдын 15-сентябрынан тарта келишим күчүнө кирет. 

Варианты ответов
 • буйруктун көчүрмөсү
 • ишеним кат
 • кызматтык кат
 • макулдашылган докумен
Вопрос 11

Иш кагаздын аталышын белгилеңиз. Мени 30-январдан 20-февралга чейин уй-бүлөлүк жагдайга байланыштуу эмгек өргүүнүн эсебинен бошотууңузду суранам

Варианты ответов
 • акт
 • мүнөздөмө
 • баяндама
 • арыз
Вопрос 12

. Иш кагаздын аталышын белгилеңиз. Бакасов Жанар биздин уюмда 2010-жылдан бери эмгектенет. 

Варианты ответов
 • акт
 • мүнөздөмө
 • баяндама
 • арыз
Вопрос 13

. Иш кагаздын аталышын белгилеңиз. Бишкек шаарынын №10 кесиптик окуу жайында 500 студент окуйт жана 50 окутуучу иштейт

Варианты ответов
 • акт
 • мүнөздөмө
 • баяндама
 • арыз
Вопрос 14

Кептин түрүн аныктаңыз. Енисей жазма эстеликтери ата-бабаларыбыз тарабынан жазылган тексттер катары өтө маанилүү. Бул жазма эстеликтерде «мамлекет» эл деген сөз менен берилип, «ыйык» деген маани менен сыпатталган. Демек, ата- бабаларыбыз мамлекет курган, анын наркын терең түшүнгөн, эл, мамлекет үчүн жанын кыюудан кайра тартпаган. 

Варианты ответов
 • баяндоо
 • сүрөттөө
 • ой жүгүртүү
Вопрос 15

Кептин негизги стилдерин белгилеңиз

Варианты ответов
 • сүйлөшүү, жазуу, пикир алышуу стили
 • маалымдоо, сүрөттөө, ой-жүгүртүү
 • оозеки, жазуу, иш кагаздарынын стили
 • көркөм, илимий, публицистикалык
Сохранить у себя: