Все разработки учителей

К учебнику: Информатика в играх и задачах. 5 класс. Горячев А.В., Суворова Н.И., Спиридонова Т.Ю. 2-е изд., испр. - М.: 2013. - 160 с.
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Информатика в играх и задачах. 5 класс. Горячев А.В., Суворова Н.И., Спиридонова Т.Ю. 2-е изд., испр. - М.: 2013. - 160 с.
Все темы
  Paint – Басып шығару батырмасы – Беттің параметрлері.       Беттің толтырылу бағыттарын (ориантация), ортаға түсуді, масштаб ...
17.03.2018 20:14 141 3
Ертеде әр түрлі түстер өмір сүріпті. Олардың жеке аттары болыпты. Олар: қызыл, жасыл, көк, сары, қара және т. б. Бір күні оларды қарандаш жинап алып сурет салмақшы болыпты. Бірақ оған түстер қарсы болыпты. Қарандаш түстердің қылықтарына шыдамай Microsoft ағайға хат жазыпты, былай деп: «Құрм ...
07.02.2018 06:59 290 6
Сабақтың тақырыбы: Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау және жұмыс орнын ұйымдастыру ...
26.12.2017 18:22 200 1
Презентация предназначена для физминутки на уроках информатики ...
07.05.2018 13:12 88 2
Та0ырыбы "Нысандармен жұмыс істеу" ...
26.12.2017 18:25 257 3
Файл и папка Пользователю необходимо понимать значение некоторых компьютерных слов. Это нужно не только для саморазвития, но и для успешной работы. Таких слов немного и запомнить их достаточно легко. Самые главные из них — это файл и папка.   ...
13.10.2018 16:32 59 4
Сабақтың тақырыбы:  Сандық техниканың арифметикалық негіздері ...
21.11.2017 10:30 177 3
  Кескіннің детальдарын дәлдеу масштабтың көмегімен жасалады.Widows-тегі барлық амалдар сияқты, масштабты әртүрлі тәсілмен өзгертуге болады. Мыналарды пайдаланыңдар:   -Түр (Вид) тіркеме бетінің са ...
17.03.2018 20:10 227 5
Сабақ – логикалық аяқталған, толық, шектеулі бағандармен негізделіп қамтылған оқу-тәрбие үрдісі. Оның құрамында күрделі тығыз байланыста оқу процесінің негізгі элементтері қамтылған: мақсат, міндет, мазмұны, әдісі, тәсілі, түр ...
05.12.2017 23:17 182 6
5.3.2.2- алгоритмді сөз түрінде ұсыну 5.3.3.1 -  тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану  (Лого, Scratch) ...
18.04.2018 12:04 299 8