Все разработки учителей

К учебнику: Всеобщая история. Новейшая история. XX - начало XXI века. 9 класс. Загладин Н.В. 2-е изд. - М.: 2014 - 272с.
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Всеобщая история. Новейшая история. XX - начало XXI века. 9 класс. Загладин Н.В. 2-е изд. - М.: 2014 - 272с.
Все темы
20-րդ դարի ամենասարսափելի ոճրագործությունը՝ Եղեռնը, հայ ժողովրդին պատճառեց ֆիզիկական և նյութական վնասներ, նաև հայրենազրկեց: Թարմ է դեռևս հայ ժողովրդի վիշտը: Ավազների վրայից քայլող հայ որբերի զավակները այսօր ոտքի են կանգնել վճռականությամբ: Նրանք հիշում են ու պահանջում: ...
08.07.2020 19:39 91 0
Քննարկումը նախատեսված է ուսուցիչների համար:Ուսուցիչները հանդես եկան իրենց մեկնաբանություններով,ներկայացրին իրենց դիտարկումները,առաջարկությունները: ...
10.08.2020 17:49 52 0
Весной 1941 года приближение войны ощущалось всеми. Советская разведка докладывала не только о перебросках немецких войск, но и о сроках нападения Германии. Но Сталин считал, что война начнется не раньше 1942 года. Сталин не исключал возможности превентивного (упреждающего) удара по Германии. Но ...
29.09.2020 18:16 52 0
Урок предназначен для 9 каласса по всеобщей истории и предстваляет собой законченное поурочное планирование. Данный урок можно использовать как для урока так и для ознокамления при составлении КСП ...
08.10.2020 00:14 38 0
2 сентября 1945 года закончилась Втлорая мировая война. ...
Автор: | Категория: История
01.11.2020 18:56 33 0
Классный час посвященный 30-й годовщине вывода войск из Афганистана "Афганистан - живая память" ...
12.12.2020 22:18 119 2
Презентация предназначена для проведения уроков по всеобщнй истории в 9 классе. ...
14.12.2020 00:11 65 0
Эффективность использования данных технологий или их элементов на уроках истории и обществознания проявляется на улучшении знаний обучающихся и их успеваемости ...
17.12.2020 14:35 44 0