Все разработки учителей

К учебнику: История. Введение в историю. 5 класс. Майков А.Н. 2-е изд., дораб. - М.: 2013. - 128 с.
Специально для учителя - Презентации 5 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
История. Введение в историю. 5 класс. Майков А.Н. 2-е изд., дораб. - М.: 2013. - 128 с.
Первобытное искусство ...
10.01.2020 15:52 67 0
Кыргыз жери канча аянтты ээлеген? ...
Автор: Zarylbekova Jyldyz Zarylbekovna | Категория: История
29.02.2020 22:57 53 0
Байыркы Египет цивилизациясынын пайда болушу ...
21.04.2020 23:28 90 0
презентация по истрике для 5-го класса на тему "что изучает история".   ...
Автор: | Категория: История
24.04.2020 04:26 45 0
Бул презентация сабак 5-класстардын Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагынан,презентацияда дүйнөнүн 7 керемети ,анын сырдуу табышмактары,архитектуралык курулуштар,курулган мезгилдери,түрдүү сүрөттөр,схемалар,тексттер пайдаланылды. ...
Автор: Berdieva Burulay Salievna | Категория: История
17.05.2020 13:49 134 0
Бул презентация Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы предмети боюнча 5-класстар үчүн түзүлдү.Кыргыздар-Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири,презентацияда белгилүү тарыхчы В.В.Бартольд,улуу кытай тарыхчысы Сыма Цяндын "Тарыхый жазмалар" эмгегинде кыргыздар тууралуу биринчи эскерилиш ...
Автор: Berdieva Burulay Salievna | Категория: История
17.05.2020 14:56 132 0
Бул презентация Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы предмети боюнча кошумча сабак үчүн даярдалды.5-класстар үчүн.Дүйнөнүн жаңы жети керемети жөнүндө сүрөттөр,тексттер камтылды. ...
Автор: Berdieva Burulay Salievna | Категория: История
27.05.2020 19:31 121 1
Бул презентация Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы предмети боюнча 5-класстар үчүн кошумча сабак катары даярдалды.Сүрөттөр,тексттер кызыктуу фактылар,материалдар камтылды. ...
Автор: Berdieva Burulay Salievna | Категория: История
27.05.2020 20:31 83 1
Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы-сом 1993-жылы 10-майда кабыл алынган.Бул презентация Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы предмети боюнча 5-9-класстар үчүн түзүлдү. ...
Автор: Berdieva Burulay Salievna | Категория: История
19.06.2020 19:20 73 0