СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Айтыш (Сармерден)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Айтыш (сармерден) – оюн ойлонууга, акыл тарбиясын жогорулатууга, тапкычтыкка, тартипти сактоого, урматтоого, сыйлоого, кыз-жигиттер ортосунда мамиле курууга үйрөтөт. Элдик оюндардын жөнөкөй түрлөрүн тандап алып, сабакта да колдонуу балдар үчүн жеңил болот. Татаалдашкан теманы да оюн аркылуу кызыктуу өтө турган болсо, сабак да бири –бирине окшошпой кызыктуу болмок. Биз оюн аркылуу балдардын жан дуйнөсүн келечекке карай гана багыттабастан, алардын жолунда жолуккан тоскоолдуктарга чыдамкай мамиле кылып, ат чабылып, ат жалында эркин ойноосуна дайым билими менен күч сынашып, алдыга озуусуна, көздөгон максатына жетүүсүнө, жоро – жолдошторунун ишенимине ээ болуусуна, жакшы жөрөлгөлөрдү жазатсак бул алардын келечегине кенен жол салуу болуп саналат

21.04.2020 23:57


Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Посмотрите вебинар для учителей к началу учебного года

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!