Тема:Мектеп

Мектеп-сенин экинчи уйун. Мектептин мулкун уйундогудой сакта.Булдурбо,сындырба,булгаба.

Мугалим сага билим,тарбия-таалим берет. Ошондуктан мугалим жогорку даражадагы сыйга татыктуу экенин ар дайым унутпа.

Классташтарын менен достук мамиле тузо бил.

Мектепте озунундун жакшы сапаттарынды корсотуп,мыкты окуучу деген наамга жетиш.

17.02.2020 18:16


Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей