Мектеп-сенин экинчи уйун. Мектептин мулкун уйундогудой сакта.Булдурбо,сындырба,булгаба. Мугалим сага билим,тарбия-таалим берет. Ошондуктан мугалим жогорку даражадагы сыйга татыктуу экенин ар дайым унутпа. Классташтарын менен достук мамиле тузо бил. Мектепте озунундун жакшы сапаттарынды корсотуп,мыкты окуучу деген наамга жетиш. ...
17.02.2020 18:16 96