СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

8-класс жаңы тарых

Категория: История

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жаңы тарых сабагынан сабактын планы

Просмотр содержимого документа
«8-класс жаңы тарых»

«Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

«___»_____________2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы: Италиянын улуттук биригүүсү


Компетентүүлүк

Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат

Билим

берүүчүлүк

Италияны бириктирүүгө даярдыктар. Италия королдугунун түзүлүшү жөнүндө кеңири маалымат алышат


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн,акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүүшөт


Тарбия берүүчүлүк

Ата Мекенин сүйүүгө, чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

1. Уюштуруу: жагымдуу маанай түзүү

2. үй тапшырмасын текшерүү

2-чейректе өтүлгөн темалар боюнча суроо берүү менен кыскача аңгеме жүргүзөт.

Жаңы тема:

19 кылымдын 50-жылдарынын аягында улуттук биригүү үчүн күрөш күчөп, анда демократиялык жана мээлүүн агымдар аракет кылган. Революциячыл демократтар кол өнөрчүлөргө, дйыкандарга, жумушчуларга жана майда буржуазиячыл интеллигенцияга таянган. Бул агымдын көрүнүктүү ишмери Дж. Гарибальди эсептелген.

Мээлүүн агымга либерал помещиктер менен буржуазия жетекчилик кылып, өлкөнү конституциялык монархияга айландырууну көздөшүп, бул күрөштө Италиялык мамлекеттердин ичинен конституциясы бар жалгыз мамлекет Сардиния королдугу жетекчилик кылат деп ишенишкен.


Бышыктоо:

 1. Италиядагы негизги эки саясий агым жана анын бириктирүүдөгү максаттары?

 2. Камилло Кавур жөнүндө эмне билесиңер?

Жыйынтыктоо: Окуучулардын билимин баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже

Беш манжа


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик«Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

«25» январь 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы: Германиянын биригиши


Компетентүүлүк

Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат

Билим

Берүүчүлүк

Окуучуларга Пруссия бириктирүү кыймылынын башында. О. Бисмарк. Франк-герман согушунун жыйынтыктары

жөнүндө кеңири маалымат берүү


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн,акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүүшөт


Тарбия берүүчүлүк

Ата Мекенин сүйүүгө, чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

1. Уюштуруу: жагымдуу маанай түзүү

2. үй тапшырмасын текшерүү

- Гарибальдинин Сицилияга жардамга келиши?

- Италиянын биригиши качан аяктаган?

Жаңы тема:

Биригүүнүн өбөлгөлөрү; Вена конгресинин чечимине ылайык Герман биригүүнү жогортон башталып курамына 35 монархия кирген.Германияны башкарууну көздөгөн эки мамлекет Австрия жана Пруссия союзга кирген эмес.Меттерих Австрияны башкарууга жетишип ал парламенттин төрагасы болгон. Парламенттиги добуштар Австрист көп добушка ээ болгондон кийин шайланчу.Герман союзунун сандын курамы башкалардан айырмаланчу,360 мамлекеттин ордуна 39 гана мамлекет калган.1840-жылы Германиянын экономикасы өсүп 1847-1848-жж кризистен чыгышкан.Ошол мезгилде 1840-жылы Европадагы революция толкундары реформанын зарылдыгын көргөзгөн 1848-1849-жж Германиянын ар кайсы жерлеринде улуттук биригүүнүн күчөшүнө шарт түзүп 1848-жылы жыйын өтүп конституция кабыл алынган.Алар Франкфруттагы чиркөөлөрдүн биринде 18- майда өткөн жыйынга 560 делегаттар-дын ичинде; профессорлор, врачтар,буржуазиянын өкүлдөрү,дыйкандар болгон.Герман бийлиги шайланып анын императору болуп Иоганн шайланган

Бышыктоо:

 • Германиянын биригиши үчүн өбөлгөлөр?

 • Отто Бисмарк жөнүндө эмне билесиңер?

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

Баалоо:

Үй тапшырма: §


Алтын эреже

Беш манжа


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

«Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

« 1 » февраль 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы: Америка кошмо штаттары


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат

Билим

берүүчүлүк

Окуучуларга XIX к. биринчи жарымында АКШнын аймагын кеңейтүү жолдору.

Кулчулукту жоюу

Жарандык согуш. А. Линкольн.

жөнүндө кеңири маалымат берүү.


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн,акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүү


Тарбия берүүчүлүк

Ата Мекенин сүйүүгө, чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

1. Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

2. үй тапшырмасын текшерүү

- Германиянын биригиши үчүн өбөлгөлөр?

- Отто Бисмарк жөнүндө эмне билесиңер

Жаңы тема:

АКШ улуттук көз карандысыздыкка ээ болуп, буржуазиялык жол менен тез өнүгүп, өлкөнүнү калкы көбөйүп, иммигранттар фабрикаларда иштешкен. 1815-жылы АКШнын текстилдик фабрикаларында 130миң чарык болсо, 1860-жылдары алардын саны 5236 миңге чейин көбөйүп, 1810-жылдан баштап, өлкөдө суу кемеси өнүгүп, 1807-жылы ирландиялык инженер Роберт Фултон АКШга Клермонт кемесин курган. 1833-жылы АКШ-Европа каттамындары туруктуу ишке кирип, 1830-жылы АКШда узундугу 64 км болгон Чарлстон-Огаста темир жол линиясы ачылып, 1840-жылы темир жол курулушу бүткүл өлкөгө тараган жана бул нерсе ички рыноктун чыңдап, келгиндердин батышка карай отурукташуусуна чоң ролду ойногон. Айыл чарбасы да абдан тез темпте өнүгө баштаган.Негизги жумуштарды фермерлер, фермер ижарачылар жана жалчы жумушчулар аткарышкан.

Бышыктоо:

 1. 19 к. биринчи жарымында АКШнын экономикасынын өнүгүшү?

 1. Түндүк жана түштүк штаттарынын абалы жана аболиционисттер Аврахам Линкольндун президент боуп шайланышы, жарандык согуштун башталышы?

Жыйынтыктоо: Окуучулардын билимин баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

«Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

« 8 » февраль 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы: Америка кошмо штаттары


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат

Билим

берүүчүлүк

Окуучуларга XIX к. биринчи жарымында АКШнын аймагын кеңейтүү жолдору.

Кулчулукту жоюу

Жарандык согуш. А. Линкольн.

жөнүндө кеңири маалымат берүү.


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн,акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүү


Тарбия берүүчүлүк

Ата Мекенин сүйүүгө, чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

1. Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

2. үй тапшырмасын текшерүү

- Түндүк жана түштүк штаттарынын абалы жана аболиционисттер Аврахам Линкольндун президент боуп шайланышы, жарандык согуштун башталышы?

Жаңы тема:

АКШ улуттук көз карандысыздыкка ээ болуп, буржуазиялык жол менен тез өнүгүп, өлкөнүнү калкы көбөйүп, иммигранттар фабрикаларда иштешкен. 1815-жылы АКШнын текстилдик фабрикаларында 130миң чарык болсо, 1860-жылдары алардын саны 5236 миңге чейин көбөйүп, 1810-жылдан баштап, өлкөдө суу кемеси өнүгүп, 1807-жылы ирландиялык инженер Роберт Фултон АКШга Клермонт кемесин курган. 1833-жылы АКШ-Европа каттамындары туруктуу ишке кирип, 1830-жылы АКШда узундугу 64 км болгон Чарлстон-Огаста темир жол линиясы ачылып, 1840-жылы темир жол курулушу бүткүл өлкөгө тараган жана бул нерсе ички рыноктун чыңдап, келгиндердин батышка карай отурукташуусуна чоң ролду ойногон. Айыл чарбасы да абдан тез темпте өнүгө баштаган. Негизги жумуштарды фермерлер, фермер ижарачылар жана жалчы жумушчулар аткарышкан.

Бышыктоо:

 • АКШдагы жарандык согуштун тарыхый мааниси

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

Баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

«Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети: жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

« 14 » февраль 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы: Россия империясы


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат

Билим

берүүчүлүк

Окуучуларга Россия XIX к. Биринчи чейрегинде. Империянын чек араларын кеңейтүү. Крепостнойлук укукту жоюу. Реформалар кезиндеги Россияны модеринизациялоо өзгөчөлүктөрү

жөнүндө кеңири маалымат берүү.


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн, акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүү


Тарбия берүүчүлүк

Ата Мекенин сүйүүгө, чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

1. Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

2. үй тапшырмасын текшерүү

- АКШга Клермонт кемесин курган.

Жаңы тема:

18 кылымдын аягында Роосиянын калкы 36 млн, ал эми 19 кылымдын орто ченинде 59,3 млн болуп, Европанын калкынын ¼ жакынын түзүп, калк табигый гана эмес, жаңы кошулган аймактардын эсебинен да өскөн. Россия империясы агрардык өлкө болуп, калкытн 90 пайызы айыл жергесинде жашап, шаар калкы акырындык менен өсүп, 19 кылымдын аягында алардын саны 1032ге жеткен.

Айыл чарбысы өлкөнүн экономикасынын негизин түзүп, ички жана тышкы рыноктун кеңейишинин натыйжасында айыл чарбасында товар өндүрүшү жогорулаган. Пемещиктердин бир бөлүгү чарбачылыктын жаңы ыкмаларын колдонуп, жалданма жумушчулардын эмгегин пайдаланып, айыл чарба машиналарын алып, жасалма жер семирткичтерди колдоно башташкан. Бирок мындайлар жалпы чарбанын 34 пайызын түзгөн.

Өлкөдөгү өнөр жай төңкөрүшү 19 кылымдын 30-40- жылдарында болуп, жеңил өнөр жайдын пахта тазалоочу, тери иштетүүчү жана жибек токуучулук тармактарында капиталисстик фабрикалар жана мануфактуралар сүрүп чыгарып, өнөр жай буржуазиясын жана пролетариатты түзүүгө негиз болду

Бышыктоо: Крепостнойлуктун жоюлушу коомдо кандай жаңыланууну пайда кылды?

Россиянын тышкы саясатындагы негизги багыттар кандай болгон

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

Баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

«Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети: жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

« ___» февраль 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы: Россия империясы


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат

Билим

берүүчүлүк

Окуучуларга Россия XIX к. Биринчи чейрегинде. Империянын чек араларын кеңейтүү. Крепостнойлук укукту жоюу. Реформалар кезиндеги Россияны модеринизациялоо өзгөчөлүктөрү

жөнүндө кеңири маалымат берүү.


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн, акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүү


Тарбия берүүчүлүк

Ата Мекенин сүйүүгө, чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

1. Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

2. үй тапшырмасын текшерүү

- Россиянын тышкы саясатындагы негизги багыттар кандай болгон

Жаңы тема:

18 кылымдын аягында Роосиянын калкы 36 млн, ал эми 19 кылымдын орто ченинде 59,3 млн болуп, Европанын калкынын ¼ жакынын түзүп, калк табигый гана эмес, жаңы кошулган аймактардын эсебинен да өскөн. Россия империясы агрардык өлкө болуп, калкытн 90 пайызы айыл жергесинде жашап, шаар калкы акырындык менен өсүп, 19 кылымдын аягында алардын саны 1032ге жеткен.

Айыл чарбысы өлкөнүн экономикасынын негизин түзүп, ички жана тышкы рыноктун кеңейишинин натыйжасында айыл чарбасында товар өндүрүшү жогорулаган. Пемещиктердин бир бөлүгү чарбачылыктын жаңы ыкмаларын колдонуп, жалданма жумушчулардын эмгегин пайдаланып, айыл чарба машиналарын алып, жасалма жер семирткичтерди колдоно башташкан. Бирок мындайлар жалпы чарбанын 34 пайызын түзгөн.

Өлкөдөгү өнөр жай төңкөрүшү 19 кылымдын 30-40- жылдарында болуп, жеңил өнөр жайдын пахта тазалоочу, тери иштетүүчү жана жибек токуучулук тармактарында капиталисстик фабрикалар жана мануфактуралар сүрүп чыгарып, өнөр жай буржуазиясын жана пролетариатты түзүүгө негиз болду

Бышыктоо: XIX к. аягы XX к. башындагы маданиятка мүнөздөмө бер?

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

Баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

«Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети: жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

« 28» февраль 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы: Латын Америкасы


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат.


Билим

берүүчүлүк

Окуучуларга Европа мамлекеттеринин Латын Америкасындагы ээликтери, Боливар. Көз карандысыз өлкөлөрдөн жарыяланышы. АКШ жана Латын Америкасы жөнүндө кеңири маалымат берүү.


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн, акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүү


Тарбия берүүчүлүк

чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

үй тапшырмасын текшерүү

- XIX к. аягы XX к. башындагы маданиятка мүнөздөмө бер?

Жаңы тема:

Түштүк жана Борбордук Американы испан конкиста дорлорунун басып алуусу жүздөгөн жылдарга созулуп, 17 кылымдын экинчи жарыиында Юкатандагы Майя жана Чилидег араукан урууларынын акыркы каршылык көрсөтүүсү басылып, ощол убакта метистешүү процесси жүрүп, негр кулдар барган райондордо мулаттар калкы жаралган. Испандык колония 300 жыл жашап, анда 170 вице-королдун 4 гана жергиликтүүлөрдөн болгон.

Латын Америкасынын экономикасы ар түрдүү чарбалык укладдардан түзүлүп, колониялык мезгилде көп өзгөрүүлөргө туш болуп, 16-18 кылымдарда негизги укладдар: индей жамаатарынын натуралдык патриархалдык чарбасы, кул ээлөөчүлүк, плантациялык кулчулук, феодалдык, тоо-кен өндүрүшүндө кулдардын эмгегин пайдалануу, майда товардык чарба, шаардык кол өнөрчүлүк, райондордогк колнист дыйкандардын чарбасы, колониялык чарбаларда капиталисттик укладдын элементтери орун алып, 17 кылымда ири жер ээликтери-латифундия түзүлгөн.

Бышыктоо:

 1. 1791-1804-жж. Гаити аралында өткөн окуялардын мүнөзүн аныктагыла?

 2. Колонияларда башкаруу системасы кандай болгон?

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

Баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети: жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

« 7» март 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы : Осмон империясы XVII к. аягы XX к. башында


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат.


Билим

берүүчүлүк

Окуучуларга Осмон империясындагы . Кризис. Селимдин реформасы. Махмуд ІІ реформасы. Маданияты жөнүндө кеңири маалымат берүү.


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн, акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүү


Тарбия берүүчүлүк

чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

үй тапшырмасын текшерүү

- Латын Америкасында улуттук-боштондук көтөрүлүштөр кандай болгон?

- Симон Боливар жөнүндө эмне билесиңер?

Жаңы тема:

Осмон империясында 17 кылымдын аягы,19 кылымдын башында экономикалык жана саясий кризис күч алып, буга Европадагы алдыңкы өлкөлөрдөгү эң чоң окуя- Франциядагы 1789-жылкы буржуазиялык революция жана Англиянын өнөр жай төңкөрүшү, бул өлкөлөрдөгү социалдык-экономикалык прогресс түрткү болуп Осмон империясы алардан бир кыйла артта калды.

Айыл чарбасы кризисте калып, жер ээлөөчү тимариоттук система калып калган. 18 кылымда Осмон империясы өндүргөн товарларга Европа өлкөлөрү тарабынан талап өскөнү Кичи Азия жана Балкандагы кулдардын эзүүсүнө алып келип, феодалдар дыйкандардын продуктысын ачык тартып алып, шаардык кол өнөрчүлөр жана соодагерлер да эзүүгө учурап, өлкө финансылык кризистин даамын тата баштаган.

Саясий кризистин өсүшүнө ири феодалдардын сепараттык маанайларынын күчөшү алып келип, өлкөнүн бүт бардык аймактарында сепараттык кыймылдар чыккан.

Бышыктоо:

 1. Селим ІІІ жана Махмуд ІІ нин реформаларынын окшоштуктары жана айырмачылыктары?

 2. Абдул-Меджиттин реформасы, анын тарыхый мааниси?

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

Баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Жаны теманы ѳздѳштүрүү

__________________ предмети: жаны тарых Сабактын формасы: акыл чабуулу, класстер, топто иштѳѳ

« 14» март 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп

Сабактын темасы : Иран XVIIІ к. аягы-XIX к. ортосунда


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат.


Билим

берүүчүлүк

Окуучуларга Ирандын соц-к-экономикалык абалы. Бабиддер көтөрүлүшү. Амир Низаминин реформасы. Англ-иран согушу Ирандын маданияты жөнүндө кеңири маалымат берүү.


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Окуучулардын таанып-билүү жөндөмүн, акылын, ой жүгүртүүсүн, өнүктүрүү


Тарбия берүүчүлүк

чечкиндүүлүккө, билим алууга, эстетикалык көз караштарына тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

үй тапшырмасын текшерүү

-Эмне ү-н Осмон импер-гы рефор-р иш жүзүнө ашкан эмес?

 • Турциядагы мад-тын өнүгүшүнө тоскоолдук кылган факторлор?

Жаңы тема: 18 кылымдын аягы 19 кылымдын башында Ирандын экономикалык түзүлүшүндө феодалдык мамилелер чоң роль ойноп, шах аскердик-лендик система менен феодалдарга кызмат кылганы үчүн жер берип, феодалдар аны мураска калтыра алышкан. Ошол мезгилде менчиктин: мамлекеттик жер; мураска калтырылуучу феодалдык жер; мечит же жогорку дин өкүлдөрүнүн жерлери; урууларга тиешелүү жер. Мындан тышкары жер фондусуна помещиктердин жерлери; жамаат жерлери; жайыттар; майда жер ээлөөчүлөр түзгөн. Дыйкандар жерге ээ болбой, алардын феодалдардын жерлерин иштетишип, түшүм суу, үрөн мал кимдики болсо ошого жараша бөлүнүп, дыйкандар түшүмдүн 1/3 бөлүгүн, кээде 4/5 бөлұгұн феодалдарга берүүгө аргасыз болушкан. Дыйкандар феодалдарга милдеттүү түрдө май, жүн, тоок, жумуртка, мындан тышкары, мамлекеттик мал салыгын, түтүн салыгын жана ар кандай жыйымдарда берип турушкан. Салыктарды жана натуралдык жыйымдарды хан тарабынан дайындалган башкаруучулар келип жыйнап алып турушкан.

Бышыктоо:

 • Саясий түзүлүшүнө мүнөздөмө бергиле?

 • Гүлстан жана Түркмөнчай тынчтык келишимдери жөн-дө айтып бергиле?

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

Баалоо

Үй тапшырма: §


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик

Бекитемин» классы 8 Сабактын тиби: Билимдерди бышыктоо

__________________ предмети: жаны тарых Сабактын формасы: жекече иштоо

« 19» март 2019-ж Предмет аралык байланыш: география, адеп, математика

Сабактын темасы : Кайталоо (Тест)


Компетентүүлүк


Сабактын максаты


Сабактын мазмуну

Ресурстар


Баалоо

Колдонуучу материал-дар

Усулдар

Негизги компетенттү

үлүктөр


1. Маалыматтык

2.Социалдык-коммуникативдик

3. Єз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү

Предметтик компетенттү-үлүктөр

1.Тарыхый маалыматтарга ээ болушат.

2. Даталар жана терминдер менен иштей алышат.


Билим

берүүчүлүк:

Окуучулардын ѳтүлгѳн темалар боюнча алган билимдерин жалпылаштыруу жана системалаштыруу


Ѳнүктүрүүчүлүк:

Билим билгичтиктерин онүктүрүү, эс тутумун жана тест белгилоо учун ой жугүртүүсүн

калыптандыруу.


Тарбиялык

Окуучуларды жекече иштѳѳгѳ ынтымактуулукка, бири-биринин оюн бѳлбѳѳгѳ, тез ойлонуп жооп таба билүүгѳ тарбиялоо

Өтүүлүүчү материалдын мазмуну.

Уюштуруу:Саламдашуу.толуктоо.жагымдуу маанай түзүү

үй тапшырмасын текшерүү

Кайталоо жана анын жаңы тема менен байланышы

Кайталоо (Тест)

Фамилиясы, аты ___________________________ Күнү______

Класс:8 жаңы тарых 3-чейрек


1. Түндүк Америкада кайсы Европа дөөлөтү биринчи колониясын түзгөн?

А) Португалия б) Испания

в) Франция г) Голондия

2 XVIII кылымдагы агартуучуларды белгиле.

а) Вольтер, Монтескье, Мелье, Мартин Лютер

б) Мелье, Мартин Лютер, Лильберн, Ж.Руссо

в) Монтескье, Вольтер ,Руссо, Дидро

г) Мюнцер, Дидро, Ян Гус, Вольтер

3. XIXк.дүйнѳлүк соода жана ѳнѳр жайга монополиялык абалды кайсы мамлекеттин буржуазиясы ээлеген?

а) Франциянын б) Германиянын в) АКШнын г)Англиянын

4. Дүйнѳдѳгү биринчи пролетардык революция качан,кайда болгон?

а) 1871-ж.Англияда б) 1871-ж.Польшада

в) 861-ж.Австрияд г) 1871-ж.Францияда

5. Утопиялык социализмдин ѳкүлдѳрүн белгиле.

а) Джордж Гарни,К.Маркс,Ф.Энгельс

б) Сен-Симон,Шарль Фурье,Роберт Оуэн

в) К.Маркс,Сен-Симон,Роберт Оуэн

г) Ф.Энгельс,Дж.Гани,Шарль Фурье

6. XVIIк.Россияда абсолютизмдин пайда болушу менен кандай ѳзгѳрүү болду?

а) Земстволук Соборлор чакырылбай калды

б) Падышалык бийлик чексиз болуп калды

в) Боярдык Думанын таасири күчѳдү

г) Приказдар жана Земстволук Соборлордун таасири күчѳдү

7. Петр I Россияны кайсы мезгилде башкарган?

а) 1661-1696-жж б) 1682-1725-жж

в) 1635-1773-жж г) 1652-1787-жж

8. Россия мамлекетинде биринчи илимий борбор..... болгон.

а) Москва университети б) Илимдер Академиясы

в) Адмиралтейство г) Инжерендик академия

9. XVIIIк.Россиянын маданиятынын ѳнүгүүсүнѳ тѳмѳнкү аталгандан кимдер салым кошкон?

а) С.Дежнев б) В.Баженов

в) Е.Канкрин г) М.Казако

10. Россия мамлекетинде биринчи илимий борбор..... болгон.

а) Москва университети б) Илимдер Академиясы

в) Адмиралтейство г) Инжерендик академи


Бышыктоо:

Жыйынтыктоо:

Бүгүнкү сабакта кайсы суроолор оор болду ?

Баалоо

Үй тапшырма: кайталоо


Алтын эреже


ангемелешүүОкуу китебиКолдонмо тетрадь

Кайтарым байланыш


Баалоо

критерийиДиагностикалыкФормативдикСуммативдик
Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей