СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

"Акыл ордо" таймашы

Категория: Прочее

Нажмите, чтобы узнать подробности

Физика, математика, информатика сабактарынын суроолору камтылган таймаш сабагы

Просмотр содержимого документа
«"Акыл ордо" таймашы»

А.Мамыров а.о.м. Математика, физика, информатика сабактарынын “ АКЫЛ ОРДО” БИЛИМ СЫНАГЫ

А.Мамыров а.о.м. Математика, физика, информатика сабактарынын

АКЫЛ ОРДО” БИЛИМ СЫНАГЫ

1-суроо Математиканын мейкиндик формалары менен алардын катыштарын изилдөөчү бөлүмү 10 секунда

1-суроо

 • Математиканын мейкиндик формалары менен алардын катыштарын изилдөөчү бөлүмү
 • 10 секунда
Жооп Геометрия

Жооп

 • Геометрия
2-суроо Бир нече сандардын суммасын алардын санына бөлүүдөн алынган сан… 20 секунда

2-суроо

 • Бир нече сандардын суммасын алардын санына бөлүүдөн алынган сан…
 • 20 секунда
Жооп Арифметикалык орточо сан

Жооп

 • Арифметикалык орточо сан
3-суроо Кабар 20 саптан турат жана ар бир сапта 30дан символ бар.Бул маалымат канча көлөмдү ээлейт? 40 секунда

3-суроо

 • Кабар 20 саптан турат жана ар бир сапта 30дан символ бар.Бул маалымат канча көлөмдү ээлейт?
 • 40 секунда
Жооп 600 байт

Жооп

 • 600 байт
4-суроо Бул нерсеге мындай поэтикалык атты кытайлыктар беришкен. Мээримдүү эненин касиетине салыштырышкан. Аны кытайчадан которгондо «сүйүүчү таш» дегенди билдирет . Сөз эмне жөнүндө болуп жатат? 1 минута

4-суроо

 • Бул нерсеге мындай поэтикалык атты кытайлыктар беришкен. Мээримдүү эненин касиетине салыштырышкан. Аны кытайчадан которгондо «сүйүүчү таш» дегенди билдирет . Сөз эмне жөнүндө болуп жатат?
 • 1 минута
жооп Магнит

жооп

 • Магнит
5-суроо Υч жагы берилген үч бурчтуктун аянты кимдин формуласы менен эсептелет. Ал кандайча жазылат? 30 секунда

5-суроо

 • Υч жагы берилген үч бурчтуктун аянты кимдин формуласы менен эсептелет. Ал кандайча жазылат?
 • 30 секунда
жооп Герондун формуласы менен.

жооп

 • Герондун формуласы менен.

6-суроо тизмеде кайсы сөз ашыкча, эмне үчүн? Жол, жыштык, секунда, ылдамдануу, күч 30 секунда

6-суроо

 • тизмеде кайсы сөз ашыкча, эмне үчүн?
 • Жол, жыштык, секунда, ылдамдануу, күч
 • 30 секунда
жооп ашыкча сөз секунда, себеби секунда-бирдик, калгандары чоңдуктар

жооп

 • ашыкча сөз секунда, себеби секунда-бирдик, калгандары чоңдуктар
7-суроо Алтымыш араба, Ар арабада 60 кап. Ар капта 60 тан алма. Бардыгы канча алма? 30 секунда

7-суроо

 • Алтымыш араба,

Ар арабада 60 кап.

Ар капта 60 тан алма.

Бардыгы канча алма?

 • 30 секунда

жооп 216 000 алма

жооп

 • 216 000 алма
8-суроо   Бири-бирине барабар болгон бир нече сандардын көбөйтүндүсү? 20 секунда

8-суроо

 •   Бири-бирине барабар болгон бир нече сандардын көбөйтүндүсү?
 • 20 секунда
жооп Даража

жооп

Даража

9-суроо Чексиз , мезгилсиз ондук бөлчөк сандын кыскача аты… 30 секунда

9-суроо

 • Чексиз , мезгилсиз ондук бөлчөк сандын кыскача аты…
 • 30 секунда
жооп Иррационалдык сан

жооп

 • Иррационалдык сан
10-суроо Майрамдын жашы 5 жыл мурун 10до болгон,ал эми Y жылдан кийин канча жашта болот? 1 минута

10-суроо

 • Майрамдын жашы 5 жыл мурун 10до болгон,ал эми Y жылдан кийин канча жашта болот?
 • 1 минута
жооп 15 + Y

жооп

 • 15 + Y
11-суроо “ Бир кумалак бир карын майды чиритет.”Бул макал кайсы физикалык кубулуш жөнүндө айтылган? 30 секунда

11-суроо

 • “ Бир кумалак бир карын майды чиритет.”Бул макал кайсы физикалык кубулуш жөнүндө айтылган?
 • 30 секунда
жооп Диффузия

жооп

 • Диффузия
12-суроо Клавиатуранын жардамында кайсы клавишалардын комбинациясы бөлүнгөн текстти буферге копиялайт? 30 секунда

12-суроо

 • Клавиатуранын жардамында кайсы клавишалардын комбинациясы бөлүнгөн текстти буферге копиялайт?
 • 30 секунда
жооп ctr1+c

жооп

 • ctr1+c
13 -суроо Чиймедеги, картадагы өлчөмдөрдүн чыныгы өлчөмгө болгон катышы? 30 секунда

13 -суроо

 • Чиймедеги, картадагы өлчөмдөрдүн чыныгы өлчөмгө болгон катышы?
 • 30 секунда
жооп Масштаб

жооп

 • Масштаб
14-суроо Топ чымчык , топ чырпык, Топ чымчык топ чырпыкка экиден консо, Артып калат бир чырпык. Топ чымчык топ чырпыкка бирден консо, Артып калат бир чымчык. Канча чымчык, канча чырпык? 30 секунда

14-суроо

 • Топ чымчык , топ чырпык,

Топ чымчык топ чырпыкка экиден консо,

Артып калат бир чырпык.

Топ чымчык топ чырпыкка бирден консо,

Артып калат бир чымчык.

Канча чымчык, канча чырпык?

 • 30 секунда
жооп 4 чымчык, 3 чырпык

жооп

 • 4 чымчык, 3 чырпык
15-суроо Ампер,Ньютон,Паскаль,Джоуль, Кулон,Вольта,Ом, Фарадей-булардын баары көрүнүктүү физиктер.Мындан башка да аларды эмне байланыштырып турат? 30 секунда

15-суроо

 • Ампер,Ньютон,Паскаль,Джоуль, Кулон,Вольта,Ом, Фарадей-булардын баары көрүнүктүү физиктер.Мындан башка да аларды эмне байланыштырып турат?
 • 30 секунда
жооп Алардын атынан бирдиктер аталган.

жооп

 • Алардын атынан бирдиктер аталган.
16-суроо Төмөнкү тизмеде кайсы сөз ашыкча? Метр, килограмм, секунда, Ньютон, ылдамдык

16-суроо

 • Төмөнкү тизмеде кайсы сөз ашыкча?

Метр, килограмм, секунда, Ньютон,

ылдамдык

Жооп ылдамдык ашыкча, себеби ал физикалык чоңдук, калгандары бирдиктердин аталышы

Жооп

 • ылдамдык ашыкча, себеби ал физикалык чоңдук, калгандары бирдиктердин аталышы
17-суроо Көп бурчтуктун жанаша жатпаган эки чокусун туташтыруучу кесинди? 10 секунда

17-суроо

 • Көп бурчтуктун жанаша жатпаган эки чокусун туташтыруучу кесинди?
 • 10 секунда
жооп диагональ

жооп

 • диагональ
18-суроо Баш тамга менен жазылган бир «А» тамгасы физикада эмнени билдирет? 10 секунда

18-суроо

 • Баш тамга менен жазылган бир «А» тамгасы физикада эмнени билдирет?
 • 10 секунда
жооп ток күчүнүн бирдиги Ампер

жооп

 • ток күчүнүн бирдиги Ампер
19-суроо Ийри сызыктын жардамы менен функциялык көз карандылыктын тегиздиктеги геометриялык сүрөттөлүшү 30 секунда

19-суроо

 • Ийри сызыктын жардамы менен функциялык көз карандылыктын тегиздиктеги геометриялык сүрөттөлүшү
 • 30 секунда
жооп график

жооп

 • график
20-суроо Алгоритмди жазуунун кандай ыкмалары бар ? 30 секунда

20-суроо

 • Алгоритмди жазуунун кандай ыкмалары бар ?
 • 30 секунда
жооп Текст түрүндө блок схема түрүндө программалоо тилинде

жооп

 • Текст түрүндө
 • блок схема түрүндө
 • программалоо тилинде


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей