СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Компьютердин архитектурасы.

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сабактын максаты:

1.Билим берүү максаты.

Информатика сабагынын өзөгү болгон, техникалык каражат жанан анын түзүлүштөрү тууралуу балдарга айтып берүү.

2.Тарбиялык максаты.

Компьютердин түзүлүштөрү жана алардын аткарган функциялары менен окуучуларга тааныштыруу.

3. Өнүктүрүүчүлүк максаты.

Алган билимдерин турмуш-тиричилигинде кеңири пайдалануу.

Просмотр содержимого документа
«Компьютердин архитектурасы.»

Сабактын темасы: Компьютердин архитектурасы.

Сабактын максаты:

1.Билим берүү максаты.

Информатика сабагынын өзөгү болгон, техникалык каражат жанан анын түзүлүштөрү тууралуу балдарга айтып берүү.

2.Тарбиялык максаты.

Компьютердин түзүлүштөрү жана алардын аткарган функциялары менен окуучуларга тааныштыруу.

3. Өнүктүрүүчүлүк максаты.

Алган билимдерин турмуш-тиричилигинде кеңири пайдалануу.

Көрсөтмө курал: Слайд, сүрөттөр, таяныч барактар.

Сабактар аралык байланыш: математика, тарых, черчение, сүрөт, англис тили, орус тили, кыргыз-тили.

Сабактын методу: Түшүндүрүү методу.

Сабактын тиби: Жаңы материалдарды окуп-үйрөнүү, билгендерин жана билгичтиктерин андан ары өркүндөтүү.

Сабактын формасы: Аралаш.

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу.

  • Компьютерди ишке даярдоо

  • Нымдуу тазалоо

  • Программалык камсыздоону даярдоо

  • Саламдашуу.

Өткөн теманы кайталоо:

Балдар, биз өткөн темаларды кайталап эсибизге салып алалы. Кана, балдар айткылачы информатика илими эмнени окутуп үйрөтөт экен?

Информация деген эмне экен?

Информациянын кандай касиеттерин билесиңер?Жаңы темага өтүү

(Компьютердин архитектурасы) -Компьютердин аппараттык жабдылышы

-(Процессор)- процессор

-(Блок питания)- ток булагы

-(Оперативная память)- ыкчам эс

-(Материнская плата)- энелик такта

-( жесткий диск)- Катуу диск (винчестр)

-(дискавод) –DVD-ROM. DVD дисктерин иштетүүчү түзулүш

- Видеокарта)-видеокарта

Компьютердин негизги түзүлүшү

Системный блок – маалыматтарды иштетүүчү түзүлүш.

Манитор - маалматтарды чынаруучу түзүлүш

Клавиатура – маалматтарды киргизүүчү түзүлүшКомпьютердин кошумча түзүлүштөрү:
Принттер

Чычкан (мышь)

Сканер

Санарипттик видеокамера, фотоаппарат

Колонкалар

Телевизор

Веб камера

Джойстик

Трекбол

Сабакты жыйынтыктоо : Компьютердин аталыштарын бышыктап эсибизге түйүп алуу үчүн алдыбыздагы турган түзүлүштөрдүн атын атап, курайбыз. Компьютердин запчасттары чачылып коюлат. Балдар кармаган запчаттарды атап курап башташ керек.

Үйгө тапшырма: Окуп келүү.

Окуучулардын билимин баалоо.

Коштошуу. Саламатта баргыла!


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей