Кызыктуу 5 тест

Категория: Геометрия

Кызыктуу 5 тест

Просмотр содержимого документа
«Кызыктуу 5 тест»

Геометрия 8-класс

1.Төрт чекиттен жана аларды удаалаш туташтырган төрт кесиндиден турган фигура…деп аталат?

 • Төрт бучтук

 • Квадрат

 • Тик бурчтук

 • Ромб

2.Баардык бурчтары тик болгон параллелограмм…деп аталат?

 • Трапеция

 • Ромб

 • Төрт бурчтук

 • Тик бурчтук

3. Эгерде төрт бурчтуктун жактары барабар болсо,анда ал…деп аталат?

 • Тик бурчтук

 • Параллелограмм

 • Ромб

 • Трапеция

4.Эгерде квадраттын диагоналдарынын бири 5см болсо,анда экинчи диоганалын тапкыла?

 • 4см

 • 6см

 • 5см

 • 2.5см

5.Параллелограммдын диоганалы аны эки барабар…бөлөт.

 • Ромбго

 • Тик бурчтукка

 • Квадратка

 • Үч бурчтукка
Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей