СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Дөөлөс (төөлөс) уруу Дөөлөс (төөлөс) - кыргыз уруусунун аталышы. Кыргыздардын ичкилик уруу бирикмесине кирет. Айрым маалыматтарда дөөлөс уруусу кыргыздын оң, сол жана ичкилик уруулук бирикмелерине кирбей, өз алдынча уруулардын бири катары да берилет. Санжыраларда бул уруунун пайда болушу жөнүндө атайын генеалогиялык уламыштар сакталган эмес. Тарых булактарында дөөлөстөрдүн байыркы уруулук бирикмелерден түзүлгөндүгүн көргөзгөн фактылар кездешет. Азыркы кыргы ...
24.02.2020 21:11 263
Китепкана Китепкана (грек. βιβλιοθήκη / bibliothēkē, βιβλίον / biblíon «китеп» жана θήκη / thēkē «сактоо жайы») — басмадан чыккан китеп, журнал, газеталарды топтоо, сорттоо, окурмандарга берүү, пропагандалоо боюнча иш алып бар ...
18.02.2020 19:38 41
Математика баарына керек МАТЕМАТИКА окумуштууларга гана керектүү илим эмес. Ал баарыбызга керек. Дүкөнгө барганыңарда, үй-жайыңарды оңдоордо, аба ырайын угуп жатканыңарда математиканын пайдасы тиери шексиз. Көптөр аны кызыксыз, күнүмдүк жашоо менен байланышы аз илим деп эсептешет. Балким, силер да ошентип ойлойттурсуңар? Келгиле, анда математиканын канчалык жөнөкөй, кызыктуу жана күндөлүк жашоодо керектүү экенин карап ...
18.02.2020 18:50 188