Тең капталдуу үч бурчтуктун касиеттери ...
Категория: Геометрия
09.04.2020 16:51 29 0
Ыктымалдуулук теориясына киришүү сабак иштелмеси. ...
Категория: Алгебра
03.04.2020 20:57 334 3
Кайталоого мисалдар ...
Категория: Алгебра
28.03.2020 18:03 23 0
Ачык сабак Үч бурчтуктар жана алардын түрлөрү. ...
Категория: Геометрия
16.03.2020 20:12 29 1
Кызыктуу  тесттер ...
Категория: Геометрия
12.03.2020 20:26 34 0
Конустун көлөмү сабак иштелмеси. ...
Категория: Геометрия
11.03.2020 20:31 102 0
Геометрия термини жөнүндо түшүнүк. ...
Категория: Геометрия
11.03.2020 20:24 28 0
Математикалык окумуштуулар жөнүндө ...
Категория: Математика
11.03.2020 19:52 25 0
Кызыктуу 5 тест ...
Категория: Геометрия
11.03.2020 19:50 24 0
Электрондук китепкана пайдалары ...
04.03.2020 07:52 45 0