Геометриянын өнүгүү тарыхынан маалымат ...
Категория: Геометрия
07.10.2020 18:45 272 2
Чекит.Түз сызык.Тегиздик ...
Категория: Геометрия
07.10.2020 18:33 135 2
Функция деген эмне? ...
Категория: Алгебра
07.10.2020 18:32 342 1
Теңдемелер жардамы менен маселелер чыгаруу ...
Категория: Алгебра
07.10.2020 18:28 287 6
Теңдеме.Теңдеменин тамыры ...
Категория: Алгебра
07.10.2020 18:27 154 1
Тең күчтүү теңдемелер ...
Категория: Алгебра
07.10.2020 18:26 216 0
Текшерүү иши.Кайталоо ...
Категория: Алгебра
07.10.2020 18:24 203 1
Геометриялык фигуралар ...
Категория: Геометрия
07.10.2020 18:06 524 1
Геометриялык алгачкы түшүнүк ...
Категория: Геометрия
07.10.2020 18:03 239 2