8-кл билимин текшеруу
Категория: Физика
06.05.2020 23
7-кл жаңы теманы бышыктоо
Категория: Физика
26.04.2020 32
9-кл билимин текшеруу
Категория: Физика
22.04.2020 27
11-кл жаны теманы бышыктоо
Категория: Физика
19.04.2020 15
11-кл окуучулардын билимин текшерүү
Категория: Физика
19.04.2020 8
7-кл билимин текшеруу
Категория: Физика
19.04.2020 9
7-кл окуучулардын билимин текшеруу
Категория: Физика
19.04.2020 20