Токойду аралап, эки жолдош келе жаткан эле. Капысынан экоонун алдынан бир аюу чыгып калды. Бироо зымыраган бойдон жыгачка чыга качып, жашырынып калды, а бироо жолдо калды. Айласы кеткен бала жерге жатып, олумуш болуп калды. Аюу жанына келип, жыттап корду: ал демин да чыгарган жок. Аюу бетинен жыттады да, Аны олуп калган экен деп, басып кетти. ...
11.01.2020 18:17 393