Лейлек районундагы №5 мектеп - гимназиясы 2001-жылы уюштурулган. №5 мектеп - гимназиясына окуучуларды кабыл алуу конкурстук негизде Катран айыл Өкмөтүндөгү жалпы билим берүүчү мектептердин 4-классынын окуучуларынан жүргүзүлөт. Азыркы күндө мектеп - гимназиясында 150 окуучу билим - тарбия алып жатышат. Окуучуларга 21 мугалим билим - тарбия берүүдө. Мугалимдердин бардыгы жогорку билимдүү. Мектеп - гимназиясын бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүк бөлүгү Жалпы республикалык ...
07.01.2020 12:07 41