Место работы

Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան 2 ավագ դպրոց

Обо мне

Ես` Լիլիթ Աշոտի Պետրոսյանս, ծնվել եմ Արմավիրիմարզի Արտիմետ գյուղում 1980թ. սեպտեմբերի 20-ին:

1997-2001թթ. սովորել և ավարտել եմ Երևանիպետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը` ստանալով բանասիրության, մակավարժության բակալավրի աստիճան` <<Հայոց լեզու և գրականություն>> մասնագիտությամբ:

      2001-2003թթ. սովորել և ավարտել եմ Երևանիպետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը` ստանալով բանասիրության մագիստրոսի աստիճան` <<Հայոց լեզու և գրականություն>> մասնագիտությամբ:

     2003-2006թթ. աշխատել եմ Էջմիածնի պետականքոլեջում` որպես <<Հայոց լեզվի և գրականության>> դասախոս:

     2006-2009թթ. աշխատել եմ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնիհրատարակչական բաժնում` որպես խմբագիր:

    2009 թվականից աշխատում եմ ՎաղարշապատիԳրիգոր Նարեկացու անվան թիվ 2 ավագ դպրոցում` որպես <<Հայոց լեզու և գրականություն>> առարկայիուսուցչուհի: 

     

      Լ. Պետրոսյանը 2018թ. փետրվարին Էջմիածնիքաղաքապետի կողմից Մայրենիի օրվակապակցությամբ արժանացել  եմ շնորհակալագրի:

      2008թվականին <<Էջմիածին>> ամսագրի ԺԲհամարում լույս է տեսել իմ <<Նոր հայկազյան բառարանիստուգաբանությունները>> հոդվածը:

      2006-2009թթ.` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնիհրատարակչական բաժնում աշխատելու տարիներին, սրբագրել և խմբագրել եմ մի շարք գրքեր և կատարելգրաբարյան ձեռագրերի համեմատություններ: 

     Ստորև ներկայացնում եմ  այդ գրքերը.

1. <<Յամաբարբառ յայսմաւուրք Թ(Սեպտեմբեր)>>, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2010թ.

2. Խրիմյան Հայրիկ <<Դրախտի ընտանիք>>, Ս. Էջմիածին,  2008թ.

3. Խրիմյան Հայրիկ <<Սիրաք և Սամվել>>, Ս. Էջմիածին,  2008թ.

4. Ստիլիանոս Պապադոպուլոս <<Մի մեծի կյանքը (ս. Բարսեղ Կեսարացին)>>, Ս. Էջմիածին,  2009թ.

5. <<Աղոթագիրք Հովհաննես Գառնեցու>> ,  Ս. Էջմիածին,  2008թ.

 

Моё образование

ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բակալավրի և մագիստրոսի աստիճան

Рейтинг

Баллов: рейтинг43 Место: место172489 (Подробнее)