Информатика жаны технологиянын негизги бутагы.Замандын талабы.Өнүгүү жолу.Менин максатым балдарды жаны технология менен бирдикте онүгүүсүно жардам берүү.Замандын агымы менен бирге болууга замандан артта калбоого жардам берүү максатым.Өлкөнүн өнүгүшүнө балдарды татыктуу тарбиялоо.Интернет менен дүйнө кыдыруу.Узакты жакын кылуу.Информатика замандын талабы.Келечекке кенен жол ...
03.02.2020 12:54 46