Тест

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
МБ тушунугу

Список вопросов теста

Вопрос 1

ЭЭмдин сырткы эсинде узак убакыт сактоого жана дайыма колдонууга арналган маалыматтардын уюуштурулган жыйындысы эмне д.а?

Варианты ответов
  • Информациялык система
  • Электрондук таблица
  • Маалыматтар базасы
Вопрос 2

Документалдык маалымат базалары кандай информацияларды сактайт?

Варианты ответов
  • Текстик,графикалык,ундук жана мультимедиялык
  • Суроттор корсотулуучу объекттер
  • Экоо тен эмес
Вопрос 3

Суроттоп корсотулуучу объекттер тууралуу атайын белгиленген форматта гана берилген кыскача маалымат кандай маалыматтар базасына кирет?

Варианты ответов
  • Документалдык
  • Фактографиялык
  • Текстик
Сохранить у себя: