Все разработки учителей

Специально для учителя - Уроки ВУЗ и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Հայկական հարցի ծագումը,բովանդակությունը:Սան Ստեֆանոյի և Բեռլինի վեհաժողովը: ...
03.08.2020 22:12 13 0
Իր մայրամուտն ապրող Օսմանյան կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին քառորդից հայերի ցեղասպանությունը հռչակեց որպես պետական քաղաքականություն` հայկական հարցի լուծման նպատակով: Ցեղասպանության պրակտիկ գործադրումը սկսվեց անցյալ դարի 90- ական թվականներին և մի քանի փուլերով շարունակվեց մինչև 1922թ.:<<& ...
03.08.2020 22:18 14 0
Թերապևտը պետք է ընկալի հաճախորդի աշխարհը, քանի որ հաճախորդը տեսնում է այն: Այս դեպքում թերապևտը ոչ միայն պետք է ընկալի հաճախորդի խոսքերը, այլև զգա իր փորձառությունները: Կան Ռոջերյան հասկացություններ, որոնց առկայությունը արտաքին չափանիշ է հանդիսանում հոգեթերապևտի վերապատրաստման համար: Այս հասկացող ...
03.08.2020 22:22 15 0
Մեր ներքին նպատակները,մտադրությունները մեր ներսում են, իսկ մենք ապրում ենք իրական աշխարհում: Եվ ահա անհրաժեշտ է կապել այդ մտադրությունները, այն ամենի հետ, ինչ է տեղի է ունենում աշխարհում: Մենք դա անում ենք մտքի օգնությամբ: Այսինքն արտաքին աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձո ...
03.08.2020 22:50 11 0
Памятная дата военной истории России. 6 августа 1915 года. Подвиг крепости Осовец. ...
06.08.2020 15:08 9 0