Все разработки учителей

Специально для учителя - Уроки 3 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Все учебники
Երեխան մայրենի լեզվի կրողն է: Նա լավ թե վատ, ճիշտ թե սխալ անընդհատ հաղորդակցվում է, ճանաչում ինքն իրեն, արտահայտում իր մտքերը, փորձում հասկանալ ու հասկանալի լինել: Մայրենի լեզվի ուսուցում ասվածը պայմանական է, քանզի մարդն այն յուրացնում է ամբողջ կյանքի ընթացքում: Երեխան ծնված օրվանից արդեն կրում է ...
02.07.2020 15:56 3 0
Ֆրանսիացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, աստղագետ Պիեռ Սիմոն Լապլասն ասել է. «Այն, ինչ գիտենք, սահմանափակ է, իսկ այն, ինչ չգիտենք, անսահման է»: Նրանք հետաքրքիր տեղեկություններ հաղորդեցին բնական գիտությունների թագուհու` մաթեմատիկայի մասին: Լուծեցին հետաքրքրաշարժ և տրամաբանական խնդիրներ, ...
02.07.2020 16:04 4 0
Лекция для дистанционного обучения по учебному предмету ПО.02. УП. 01 «Беседы об искусстве» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», тема "Библиотека". ...
02.07.2020 18:54 2 0
Лекция для дистанционного обучения по учебному предмету ПО.02. УП. 01 «Беседы об искусстве» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», тема: «Как делают книгу. История книги и еѐ оформления&ra ...
02.07.2020 18:59 1 0
Лекция для дистанционного обучения по учебному предмету ПО.02. УП. 01 «Беседы об искусстве» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»,тема: «Правила пользования библиотекой». ...
02.07.2020 19:05 1 0
Лекция для дистанционного обучения по учебному предмету ПО.02. УП. 01 «Беседы об искусстве» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», тема: «Музеи»  ...
02.07.2020 19:11 2 0
Лекция для дистанционного обучения по учебному предмету ПО.02. УП. 01 «Беседы об искусстве» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», тема:«Реставрация и хранение объектов культуры и искусств ...
02.07.2020 19:19 2 0
К учебнику: «Математика (в 3 частях)», Петерсон Л.Г. ...
02.07.2020 19:37 3 0
К учебнику: «Русский язык (в 2 частях)», Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. К уроку: Орфографический словарик «Пиши правильно» ...
02.07.2020 20:08 3 0