Все разработки учителей

К учебнику: Математика. Учебник для 3 класса, Александрова Э.И., Москва : Вита-Пресс, 2017
Специально для учителя - Уроки 3 класс и прочие полезные материалы для работы в школе, которые вы можете выбрать и скачать бесплатно в этом разделе.
Показывать:
Математика. Учебник для 3 класса, Александрова Э.И., Москва : Вита-Пресс, 2017
Мугалимдер учун даяр колдонмо. мугалимдерге жардам ...
04.02.2020 20:39 134 0
Урматтуу мугалим! Мына  ушинтип  сиздин окуучуңуз  тамга таанып, өз алдынча окуганды, жазганды үйрөндү. Ал гана тургай эне тилинин түзүлүшү,бай казынасы, өзүнө гана тийиштүү болгон сырлары менен да таанышып калды. Ал үчүн сиз абдан көп  эмгектендиңиз, күч үрөдүңүз, талыкпай иш ...
08.02.2020 18:11 73 0