Все разработки учителей

К учебнику: Математика, 6 класс, Козлов В. В., Никитин А.А., и др. / Под ред. Козлова В.В. и Никитина А.А., Москва : Русское слово, 2019. - 294 с.
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Математика, 6 класс, Козлов В. В., Никитин А.А., и др. / Под ред. Козлова В.В. и Никитина А.А., Москва : Русское слово, 2019. - 294 с.
Все темы
Презентация на тему " Прямая и обратная пропорциональные зависимости" ...
04.04.2020 16:30 92 6
Առօրյայում ևս շատ կարևոր է տարբերելը   ասվածը  ճշմարիտ  է, թե կեղծ: Մաթեմատիկական տրամաբանությունը տալիս  է  այդ  հարցերի  պատասխանը: ...
22.05.2020 19:14 34 0