Все разработки учителей

К учебнику: Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. М.: 2014. — 256с.
Добро пожаловать на сайт, который помогает учителям и школьникам в учебе и работе!
Здесь вы найдете уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и обучения школьника.
Показывать:
Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. М.: 2014. — 256с.
Все темы
Самоанализ открытого урока. Автор:  Аракелян Светлана Валентиновна –  МБОУ СОШ с. Покровка Бековского района Пензенской области Класс: 8 ...
10.05.2020 13:37 54 4
Ұлы Отан соғысы туралы түсіндіру. Батырлар ерлігін сипаттау ...
29.05.2020 06:50 49 0
Կինը մշտապես հարգված է եղել մեր իրականության մեջ,դրա վառ ապացույցներն են եղել Ք.ա_ից երրորդ հազարամյակից մինչև 301 թ_ը 'գրավոր աղբյուրների հիման վրա ։Թագուհիներից Էրատոն գահ է բարձրացել երեք անգամ,նրա և եղբոր Տիգրանի պատկերները կան դրամների վրա։ Սանահին և Հաղպատ վանական համալիրները հի ...
17.07.2020 18:50 32 0